Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - barnehage og skole

Priser - barnehage og skole

Barnehager

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, og hvilke muligheter som finnes for å søke om moderasjon eller redusert betaling.

Pris og betaling

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Betalingssatser kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned)

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. 
For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Oppholdstid per uke   Brukerbetaling
01.01-31.07.2019
Brukerbetaling
fra 01.08.2019 
Inntil 9 timer 450 kroner 460 kroner
Fra 9 til 16 timer  955 kroner 970 kroner
Fra 17 til 24 timer 1 535 kroner 1 560 kroner
Fra 25 til 32 timer  2 110 kroner 2 145 kroner
Fra 33 til 40 timer  2 655 kroner 2 700 kroner
41 timer eller mer  2 990 kroner 3 040 kroner

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage. Prisen for kost besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

Bruk av oppholdstid vil variere noe fra barnehage til barnehage, på grunn av variasjon i åpningstidene. 

Dersom familien har ubetalte regninger fra en barnehage eller SFO, må disse betales før barnet kan begynne i ny SFO.

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Skolefritid (SFO)

Trondheim bystyre vedtar satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger i skolefritidsordningene.

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2019:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:             kr. 1 903 per måned
Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:   kr. 2 838 per måned

Du kan finne dine fakturaer i Min side.

Oppholdstid inkluderer skolefrie dager.    

 • Kostpenger kommer i tillegg.
 • Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag.
 • Alle aktiviteter skal være gratis og tilgjengelig for alle i SFO.
  Det gjelder også eventuelle heldagsturer i skolens ferier.
 • Frist for oppsigelse av plass er en måned fra den 1. i måneden
 • Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med en måneds varsel.

Klageadgang:

Det er bystyret som bestemmer satser for foreldrebetaling og moderasjon. Dersom du ønsker å klage er formannskapet klageinstans.

Spørsmål kan rettes til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon:  979 96 100.

Kulturskolen

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

 • Ordinær elevplass:  kr 1 890,50 pr semester.
  Kr 3 781 pr år (fra 01.01.2018)
 • Korte kurs: fra kr. 1 000 pr. kurs.
  Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 pr. semester.
 • Instrumentleie: kr. 200 pr. semester.

Sist oppdatert: 17.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001