Hjem Om kommunenOrganisasjonenOppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Barn og unge er en viktig ressurs for Trondheim i dag og i framtida. Barn i Trondheim skal oppleve barnehage, skolefritidsordning og skole som sentrale arenaer i eget liv. På disse arenaene skal de møte engasjerte voksne som veiledere i oppveksten til et godt voksenliv.
Virksomhetsområdet oppvekst og utdanning organiseres i:

Barnehage: Det er i dag full barnehagedekning i Trondheim og foreldre kan velge i et stort tilbud av ulike barnehagetyper til sitt barn.
Trondheimsskolen: Skolene i byen er i stadig utvikling. Det brukes store ressurser på utvikling av det pedagogiske miljøet gjennom videre- og etterutdanning av lærere og rehabilitering og nybygging av skoler.
Barne- og familietjenesten
: I noen faser av livet trenger alle støtte. Barne- og familietjenesten kan bidra med råd og veiledning. Når utfordringene er ekstra store, kan vi også gi deg praktisk hjelp og bistand.
Fagenhet for oppvekst og utdanning
 bistår med administrative oppgaver.

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er Camilla Trud Nereid 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20 
Telefaks: 72 54 75 72
E-post: camilla.trud.nereid@trondheim.kommune.no

Enhetene

Barnehager

Skoler

Barne- og familietjenesten

Fagenhet for oppvekst og utdanning

Sist oppdatert: 22.12.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001