Oppstart av navnesak

I forbindelse med planlagt anleggelse av bruanlegg for gang- og sykkelveg på Rosten er det behov for å tildele brua et navn. 

Klikk her for å se aktuelt bruanlegg i detaljkart og oversiktskart

Vi ønsker i den sammenheng innspill til navn på det nye bruanlegget. I utgangspunktet ønsker vi å ta i bruk stedsrelaterte navn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til  særegenheter i flora, fauna eller landskapet for øvrig i det aktuelle området. Dersom det er aktuelt å kalle opp brua etter personer, har Trondheim kommune en uttalt strategi om å kalle opp etter flere kvinner. 

Vi gjør oppmerksom på at stedsnavnet Rosten/Rosta allerede er tatt i bruk i flere ulike sammenhenger i dette området, og at det ikke er ønskelig å velge navn på det nye bruanlegget som kan skape forvirring om sted. 

For at navnesaken skal behandles innen rimelig tid ber vi om innspill til navn innen 30. oktober 2019. 

Forslag til navn sendes til:  

Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

eller til kart.postmottak@trondheim.kommune.no 

Sist oppdatert: 11.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001