Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserNytt vegnavn på Være - Væressletta

Nytt vegnavn på Være - Væressletta

Som følge av anleggelse av boligfelt med tilhørende veger på Være er det behov for ett nytt vegnavn. Vegnavnet skal inngå i adresser på samme sted. I den forbindelse har Trondheim kommune gjort følgende vedtak:

Vedtak:
Vegen som går fra sør i Værestrøa og som fortsetter nordøstover før vegen ender i et nytt boligfelt tildeles navnet ”Væressletta”.

 Trykk her for å se aktuell veg i kart 

Navnet er vedtatt i henhold til stedsnavnloven med tilhørende forskrift og arbeidet er gjennomført i samarbeid med lokale organisasjoner. Med denne tilnærminga har kommunen videreført allerede etablert lokal stedsnavnetradisjon.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune og Stedsnavntjenesten for Midt-Norge støtter det fremlagte navnet og navnets skrivemåte.

Klage
§10 i stedsnavnloven slår fast at de som har uttaleadgang i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av vedtatte navn. Klagen skal grunngis og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 18/85.

 Klagen sendes:

Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 21.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001