Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserNytt vegnavn på Granåsen - Bonesvegen

Nytt vegnavn på Granåsen - Bonesvegen

Det skal anlegges et boligområde med tilhørende veg på Granåsen. I den forbindelse har Trondheim kommune vedtatt et nytt vegnavn som skal tas i bruk som adresse på stedet. 

Vedtak:

Vegen som går fra Granåsvegen ved siden av Stokkbekken, tildeles navnet ”Bonesvegen”.

Trykk her for å se vegen i kart 

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokal organisasjon med tilknytning til navnet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som har forankring til stedet. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har gitt sin støtte til det fremlagte navnet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten. 

Klage:

§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 17/42971.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune

Sist oppdatert: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001