Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserNytt vegnavn - Anne-Kath. Parows veg

Nytt vegnavn - Anne-Kath. Parows veg

Trondheim og Klæbu kommuner skal slås sammen til èn kommune fra 1. januar 2020. Som en følge av sammenslåingen har kommunene gjennomgått vegnavn og funnet flere som er tilnærmet like eller identiske. Den nye kommunen er forpliktet ved matrikkelloven å ha unike adresser og derfor må noen veger omnavnes. Etter vurdering har kommunene besluttet at ”Sentervegen” i Trondheim kommune skal tildeles et nytt navn og at vegnavnet skal bestå i Klæbu. 

Vedtak:
Vegen som går mellom Østre Rosten og John Aaes veg, tidligere Sentervegen, tildeles navnet ”Anne-Kath. Parows veg”.

Trykk her for å se aktuell veg i kart 

Navnet er vedtatt i henhold til lov om stadnamn med tilhørende forskrifter og arbeidet har blitt utført i tett samarbeid med lokal organisasjon med tilknytning til navnet. Med denne tilnærminga har det blitt tatt utgangspunkt i navn som passer inn i området. Trondheim kommune har lagt særlig vekt på å finne navn som legger til rette for fremkommelighet.

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen har gitt sin støtte til det fremlagte navnet. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har ingen merknader til skrivemåten. 

Klage:
§10 i lov om stadnamn slår fast at de som har uttalerett i navnesaker også har klageadgang på skrivemåten av et vedtatt navn. Klagen skal begrunnes og klagefristen er tre uker. Saksdokumentene er tilgjengelige i Bytorget i Trondheim kommunes lokaler i Erling Skakkes gate 14. Oppgi ref. 18/41236.

Klage sendes:
Trondheim kommune
Kart- og oppmålingskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Eller til: kart.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 13.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001