Hjem Om kommunenNye gate-/stedsnavn og adresserOppstart av navnesak - omnavning av "Ingelbrecht Knudssøns veg"

Oppstart av navnesak - omnavning av "Ingelbrecht Knudssøns veg"

Trondheim kommune har mottatt klage på navnet ”Ingelbrecht Knudssøns veg” på Byneset. Berørte beboere har uttalt at navnet oppleves som vanskelig å skrive og uttale, og at navnet derfor er uhensiktsmessig som adressenavn. ”Ingelbrecht Knudssøns veg” ble vedtatt og tatt i bruk på Byneset i 2013. 

Trykk her for å se aktuell veg i kart

Etter gjennomgang av vegnavn i kommunen viser det seg at Ingelbrecht Knudssøn ble oppkalt med en egen veg, ”Knudssøns gate”, på Berg. I følge ”Gatenavn i Trondheim” av Åslaug Ledang (1996) ble navnet ”Knudssøns gate” tatt i bruk i 1940.

 Ettersom navnet oppleves som problematisk av berørte beboere på Byneset og fordi Ingelbrecht Knudssøn allerede er oppkalt med et vegnavn i Trondheim kommune, har kommunen startet navnesak med hensikt å omnavne ”Ingelbrech Knudssøns veg” på Byneset.

Vi håper lokale organisasjoner med tilknytning til stedet kan foreslå et nytt navn på Byneset. I utgangspunktet ønsker vi å ta i bruk stedsrelaterte navn som det er viktig å ta vare på, men det er også ønskelig å få andre navneforslag som er knyttet til for eksempel særegenheter i flora, fauna eller landskapet forøvrig i dette området. I tilfelle det er aktuelt å oppkalle vegen etter en person, har Trondheim kommune en uttalt strategi om å oppkalle etter flere kvinner. 

 For at navnesaken skal kunne behandles innen rimelig tid, ber vi om at tilbakemeldingen sendes oss innen 25. februar 2019.

Sist oppdatert: 01.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001