Hjem Viltkart

Viltkart

Trondheim rikt på vilt, på tross av at store arealer er bebygd. Vel 300 viltarter er registrert, over 80 prosent er fuglearter, resterende er hovedsakelig pattedyr samt et fåtall amfibier og krypdyr. Næringsrike og produktive områder, gunstig klima og mange ulike naturtyper er årsaker til dette. Også sentrumsnært er det et stort mangfold av viltarter, grunnet nærhet til marka, Nidelvkorridoren og rike sjøfuglområder langs fjorden.

Viltkart

Viltkartet som finnes i kommunens kartløsning på nett er et viktig verktøy for arealplanleggere, politikere, grunneiere og entreprenører for å ta hensyn til viltinteressene. Og du som er naturinteressert finner informasjon om en del av det biologiske mangfoldet i kommunen.

Slik åpnes viltkartet på nett

  1. Gå til kommunens kartløsning på nett. Lenken til kart vises nede til høyre i bunnmenyen på kommunens nettsider.
  2. Velg "Kartløsninger på internett" og klikk på lenken "innholdsrik kartløsning".
  3. Velg karttype "Biomangfold og naturverdier" (pkt. 1. på det første bildet under).
  4. Velg visning av tegnforklaring (pkt. 2. på bildet under).
  5. Scroll ned og kryss av for kartlaget "Viltkart" (pkt. 3 på bildet under) og åpne opp kartforklaringene ved å velge avkrysning som vist på bildet.
  6. Ta bort kartlag som ikke er relevante (pkt. 4 på bildet under).
  7. Ved hjelp av de ulike kartlagene og verktøyene i kartløsningen kan du få frem ønsket informasjon. Brukerveiledninger for (avanserte) kart finnes via denne lenken eller via menyen nederst på startsiden for kartløsningen.

Utsnitt fra Viltkart  i kommunens kartløsning

 

Utsnitt fra Viltkart  i kommunens kartløsning

De registrerte viltområdene har fått tildelt en verdi ut fra kvalitetene områdene har for en eller flere viltarter, og er inndelt i kategoriene "svært viktig viltområde" (rødt), "viktig viltområde" (gult), "registrert viltområde/viltinteresser" (grønt) og "trekkveier for vilt" (brune linjer).

Faktaark for viltområder og viltarter

Trondheim kommune har utarbeidet en del faktaark for viltområder i Trondheim. Faktaarkene beskriver enkeltområder eller flere viltområder samlet. I tillegg er det laget faktaark for noen viltarter, bl.a. grevling, flaggermus, hønsehauk, skogsfugl, elg, bever og kornkråke.

Vi håper faktaarkene våre kan glede naturinteresserte, gi skoler og barnehager idéer for interessante utflukter og stoff for undervisning og diskusjon. Faktaarkene informerer om noen av de flotte naturverdiene i kommunen.

Har du informasjon om vilt

Har du informasjon om vilt, ta kontakt med Miljøenheten  på telefon 72 54 25 50. Du kan også sende e-post til: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

  

Sist oppdatert: 17.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001