Hjem Grønn BarnebyAvfall og forbruk i Grønn Barneby

Avfall og forbruk i Grønn Barneby

Tilbud 4. trinn

Tilbud 4. trinn - Avfallsopplæring på Renholdsverket

Gratis omvisning og avfallsopplæring på Heggstadmoen.

Grønn barneby og Renholdsverket inviterer hver høst alle 4. trinn til gratis omvisning og avfallsopplæring på Heggstadmoen. Omvisning på Heggstadmoen er et flott tiltak som skolen kan bruke som en del av Grønt Flagg arbeidet ved skolen. Det er nå veldig mange skoler som har dette som fast tiltak på sine miljøhandlingsplaner.

Vi anbefaler å bruke materiell fra  LOOP miljøskole til for - og etterarbeid i forbindelse med omvisning. LOOP er et retursamarbeid mellom flere ulike returselskaper. Her finner dere linker til filmer og arbeidsoppgaver. Eget arbeidshefte nr. 2, kan også bestilles her.

Invitasjoner blir sendt ut hver høst. Busstransport vil bli dekket av Renholdsverket AS.

Tilbud 9. trinn

Tilbud 9. trinn - Avfallsopplæring på Renholdsverket

Avfallsopplæring til 9. trinn.

Renholdsverket tilbyr omvisning ved Heggstadmoen til 9.trinn i Trondheim ved forespørsel. Tilbudet omfatter også foredraget "Miljø, forbruk og klima", som kan bestilles i etterkant av besøket ved Heggstadmoen. En grundig innføring i forbruks- og avfallsproblematikken gir et godt utgangspunkt for holdningsskapende miljøarbeid i en viktig alder for elevene.

LOOP

LOOP Miljøskole - Undervisningsopplegg

LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk for alle alderstrinn.

Loop miljøskole

Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, en teaterforestilling og oppgaver. LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning.

Kompostering

Matavfall - matsvinn

Matsvinn - reduser matavfallet

Matsvinn er et tema som kan bidra til at det kastes mindre mat i Norge. Kasting av mat er både lite miljøvennlig, etisk og økonomisk. 

 Plastutfordringen

Et undervisningsopplegg med foredrag, for skoler i Trondheim. Se informasjon her.

Et hav av plast - Utfordringer og tiltak

Fremtiden i våre hender har laget en rapport, med beskrivelser av problemene med plast, samt en grundig gjennomgang av hvilke tiltak man kan sette i gang for å redusere bruken av plast. 
Et hav av plast -  utfordringer og tiltak.

Plast- og giftfrie barnehager


En veileder som beskriver hva man kan gjøre for å skape et barnehagemiljø.
Veileder- Plast- og giftfrie barnehager.

ReMida

ReMidasenteret

Målet med Remidasenteret er å skape et senter som tilbyr barn og pedagoger overskuddsmaterialer fra butikker/bedrifter. Disse materialene skal motiverer til utforskning. ReMida er kulturprosjekt som vektlegger miljø, pedagogikk og estetiske tilnærmingsmåter.

Remida

ReMidasenteret i Trondheim retter seg i hovedsak mot barn og unge i alderen 1-16 år, men er også åpne for andre interesserte som ansatte og studenter ved høgskoler, universiteter og voksenopplæring.

ReMidasenteret i Trondheim kommune er Norges eneste godkjente ReMida. Senteret har eksistert siden 2009 og er helfinansiert av Trondheim kommune. Ann Sylvi Olsen, leder for ReMida, er også leder for Svartlamon kunst- og kulturbarnehage

Miljølære, avfallsreduksjon

Avfallsreduksjon og avfallsminimering

Miljølære.no har et godt program for skoler og trinn som ønsker å jobbe med avfallsreduksjon og avfallsminimering.

miljolare.no

Spill

Spill om avfall og gjenvinning

Hvor raskt klarer du kildesortere, og klarer du unngå å gå i fella:

Finner du kortene som passer sammen? Her gjelder det å holde tunga rett i munnen:

Er du en supersorterer? Her går du rundt i et hus og finner ting du må sortere på riktig sted:

Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10 000 og 4 premier á kr. 100 000.

Miljøgifter

Informasjon om miljøgifter og annet farlig avfall

Hannas Hus

Farlige kjemikalier, faresymboler og skader

"Hannas hus og de skjulte farene" er en enkel nettbasert læringsressurs for elever i aldersgruppen 8-12 år. Hensikten med læringsmaterialet er å øke bevisstheten hos elevene om mulige farer ved kjemikalier og å sikre at de blir brukt riktig. De ni faresymbolene som brukes i faremerkingen blir presentert slik at elevene skal kunne forstå hva dette betyr.

Fantasifantasten - kreativ gjenbruk

På denne siden finner du inspirasjon til kreativt, estetisk arbeid med barn. 

Utlån av utstyr

Gratis utlån av tur- og sportsutstyr

Det finnes flere utlånssentraler i Trondheim som låner ut gratis tur- og sportsutstyr. Her kan du låne det du trenger, uavhengig av hvor i byen du bor. Se på lenkene under for mer informasjon.

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001