Hjem Energiprisen

Energiprisen

Prisvinner og hedrende omtaler 2019

På prisutdelingen 13.11.19 ble årets utmerkelser delt ut:

Prisvinner og de to som fikk energiprisens hedrende omtale for 2019.

Fra venstre: Kommunalråd (tidligere varaordfører) Ola Lund Renolen, Innkjøps- og prosjektleder i E.C. Dahls Eiendom Nils Magne Vikan, Prosjektleder/Teknisk forvalter E.C. i Dahls Eiendom Lisa Johansen, Distrikts og terminalsjef for Posten og Brings Logistikksenter) Leif Ivar Skjærvik, Energiansvarlig i Koteng Eiendom AS Rune Solberg, Daglig leder/Eier Ivar Koteng, juryleder og kommunalråd Erling Moe.
Foto: Geir Hageskal, Trondheim kommune.

Formål 

Energiprisen het tidligere “energispareprisen” og har blitt delt ut siden 2007.

Energibruk har direkte sammenheng med den største miljøutfordringen som kloden vår står overfor – menneskeskapte klimaendringer. Energiprisen er en hederspris som deles ut til virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim. 

Det kan gis "hedrende omtale" i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets energipris.

Foreslå kandidater til prisen!

Alle kan foreslå og bli foreslått, både offentlige, private og enkeltpersoner. Du kan også foreslå dine egne prosjekter.

Du kan foreslå kandidater til energiprisen 2019 på følgende måter:

Prisvinnere og hedrende omtaler 2007-2018

2018

Energiprisen 2018, prisvinner: ASKO Midt-Norge

Hedrende omtale 2018: Boligbyggelaget TOBB

Hedrende omtale 2018: KIWI Dalgård

 

 

2017

Energispareprisen 2017, prisvinner: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

Energispareprisen 2017: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

2016 

Energispareprisen 2016, prisvinner: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisen 2016: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg: 

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg:

 

2015

Energispareprisen 2015, prisvinner: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisen 2015: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

2014

Energispareprisen 2014, prisvinner: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisen 2014: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2014: Miljøbyen Granåsen ved Heimdal Bolig AS

 

2013

Energispareprisen 2013, prisvinner: Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom og Rica Hotels

2012

Energispareprisen 2012, prisvinner: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisen 2012: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisens Hedrende omtale 2012: Steinerskolen i Trondheim 

 

2011

Energispareprisen 2011, prisvinner: Sparebank 1 SMN

Energispareprisen 2011: Sparebank 1 SMN

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

2010

Energispareprisen 2010, prisvinner: Sameiet Olavskvartalet 

Energispareprisen 2010: Sameiet Olavskvartalet

 

2009

Energispareprisen 2009, prisvinner: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisen 2009: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

2008 

Energispareprisen 2008, prisvinner: Nidar AS

Energispareprisen 2008: Nidar AS

2007

Energispareprisen 2007, prisvinner: Structura AS for Kulsås Amfi

 Structura Kulsås Amfi

Statutter

Statutter for energiprisen

Statutter for Trondheim kommunes energipris fra 12.9.07, med endringer vedtatt av Formannskapet 20.12.2011, 4.3.2014 og 26.6.2018. 

1. Formål 

Trondheim kommunes energipris er opprettet av og blir delt ut av Trondheim kommune. Prisen er en hederspris som deles ut til virksomheter, prosjekter eller personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

2. Pris og prisutdeling

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Trondheim kommune tar sikte på utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent energiprisen, skal den ikke utdeles.

Prisutdelingen skjer som et selvstendig arrangement eller i forbindelse med en annen begivenhet i Trondheim.

3. Hedrende omtale

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets energipris.

4. Juryen

Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes energipris utpekes av en jury.

Juryen skal bestå seks personer med personlige vararepresentanter.

Formannskapet oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav det ene skal være leder av juryen.

Formannskapet oppnevner også en miljøorganisasjon eller et aktuelt miljøprosjekt som skal være representert i juryen.

Fire jurymedlemmer oppnevnes av henholdsvis Enova, Næringsforeningen, NTNU og den oppnevnte organisasjonen eller prosjektet.

Funksjonstiden for juryen er to år.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling.

Byens ordfører foretar normalt prisoverrekkelsen sammen med juryen/juryens leder. Ved uenighet i juryen kreves det simpelt flertall for å kåre en prisvinner. Det samme gjelder for hedrende omtale. Juryleders stemme teller dobbelt.

Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

5. Forslag til kandidater

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

6. Kriterier for juryens bedømmelse 

Energiprisen kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller gjennomføring har bidratt vesentlig til gjennomføringen av prosjektet som prisbelønnes.

Prisen skal tildeles et prosjekt/tiltak som er gjennomført i løpet av den forutgående femårsperioden.

Prisen kan gis til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim. Tiltakene kan være av ulik karakter og det kan gjerne være prosjekter og tiltak som bidrar til energibesparelser i eksisterende byggverk og anlegg. Disse tiltakene kan være av både
teknisk karakter eller rettet mot brukeratferd.

I tillegg til energisparing skal det legges vekt på følgende kriterier ved vurdering av kandidater:

  • omlegging til eller egen lokal produksjon av fornybar energi
  • smart energibruk, grad av tilført energi
  • oppnådde og dokumenterte resultater mht. energibruk og klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv
  • materialbruk og materialforbruk
  • helse- og brukervennlige løsninger
  • innovasjon og teknologi
  • områdeperspektiv, arealeffektivitet, og mobilitet
  • forsyningssikkerhet og energifleksibilitet

7. Sekretariat

Energiprisens sekretariat er lagt til Trondheim kommune ved kommunaldirektøren for byutvikling. Sekretariatet skal utarbeide en beskrivelse av aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. 

Juryen

Jurymedlemmer 2018-2019

For perioden 2018-2019 har energiprisen følgende jurymedlemmer:

 
Funksjon

Navn

Personlig vararepresentant
Juryleder Erling Moe, bystyrerepresentant  (V) Michael Momyr, (H)
Jurymedlem Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
 
Jurymedlem Silje Naper Salomonsen
Trondheim kommune
Elisabeth Høyem, 
Trondheim kommune
Jurymedlem Svein Olav 
Munkeby Næringsforeningen
Anne Kath Willumsen
Næringsforeningen
Jurymedlem Vojislav Novakovic, NTNU Hans Martin Mathisen, NTNU
Jurymedlem Jan Petter Amundal, ENOVA Tove Krogstad  Johnsen, ENOVA 


Kontaktpersoner

Njål Pettersen, telefon 952 63 966 
Rolf Erik Hoaas, telefon 916 66 536 

Kommunens Miljøenhet  er sekretariat for energiprisen

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001