Hjem Piggfritt nytter - bedre luft, trivsel og helse

Piggfritt nytter - bedre luft, trivsel og helse

Kjøring med piggdekk fører hver vinter til helseskadelig luft i Trondheim. Bystyret har avgjort at piggdekkbruken skal reduseres, som et tiltak for renere byluft. Du må derfor betale piggdekkgebyr, hvis du kjører med piggdekk i Trondheim.

Bilde med teksten "piggfritt nytter"

Piggdekksesong og piggdekkgebyr

Piggdekksesongen varer fra fredag 1. november 2019 til og med søndag 19. april 2020. Med mindre føreforholdene krever det, er det ikke tillatt å bruke piggdekk utenom sesongen. I sesongen må du betale piggdekkgebyr, dersom du kjører med piggdekk. Overskuddet fra piggdekkgebyret er øremerket vinterdrift (snøbrøyting med mer) og vegvedlikehold på kommunale veger. 

Betal piggdekkgebyr hos Trondheim parkering som er ansvarlig for salg av oblater og håndheving av gebyret.

Priser for piggdekkgebyr

Søknadsskjema for piggdekkpant 

Fra 1. september til 31. desember 2019 kan du søke om piggdekkpant hvis du bytter fra pigg- til piggfrie vinterdekk på bilen. Øvrige vilkår finner du på søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for piggdekkpant

Hvorfor bør du bytte til piggfrie dekk?

Nye dekk holder vanligvis tre år. Piggfrie dekk sparer deg for tre år med piggdekkgebyr (totalt 4200 kr), og du kan få 1200 kr i piggdekkpant ved bytte fra piggdekk (se vilkår i søknadsskjemaet over).  

  • Nattefrost i oktober? Hytte på fjellet? Du kan legge om til piggfrie vinterdekk når du vil, mens piggdekksesongen bare varer fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag.

  • Piggfrie dekk gir lavere drivstofforbruk, bedre kjørekomfort og mindre støy i og utenfor bilen

  • Piggfrie dekk forurenser lufta mye mindre enn piggdekk

Hvorfor må du betale piggdekkgebyr? 

Piggdekkgebyret er gjeninnført i Trondheim for å sikre renere luft. Piggdekkgebyret bidrar til mindre svevestøv fordi:

  • Mange velger å bytte til piggfrie dekk, som produserer langt mindre mengder helseskadelig svevestøv enn piggdekk
  • Gebyret gir inntekter, slik at vi kan opprettholde renhold og støvdemping

Piggdekkgebyr er dessuten samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi piggdekk gir økte kostnader på flere områder:

Hva gjør piggdekk med lufta og helsa vår? 

Piggene skraper opp asfalten og gir store mengder helseskadelig svevestøv. Svevestøvet pustes inn og kan gi alt fra lett irritasjon til alvorlige helseplager. Det er velkjent at de med astma, allergi, KOLS, lungekreft eller hjerte- og karsykdom kan bli sykere av luftforurensning. Det er kanskje mindre kjent at luftforurensning bidrar til at ellers friske personer kan utvikle slike sykdommer. Særlig gravide og foster, samt barn og unge er sårbare for å utvikle helseeffekter, som de kan dra med seg hele livet.

Myter om vinterdekk

«Piggfrie dekk gjør veien glattere»

Piggdekk skraper opp noe is på veiene, men det holder at kun 10% kjører med piggdekk for at denne effekten skal opprettholdes. Med besøkende kjøretøy, samt utrykningskjøretøy, brøytebiler, beredskapskjøretøy etc., når vi raskt 10 % piggdekkandel.

«En elbil er miljøvennlig uansett om den bruker piggdekk» 

En elbil er helt klart mer miljøvennlig enn en bensin- eller dieselbil når det gjelder klimagasser (CO2 etc.). Men en elbil med piggdekk er mye verre for den lokale luftkvaliteten (svevestøv), enn en bensin- eller dieselbil med piggfrie dekk.

«Piggdekkene mine gir like dårlig luft, selv om jeg betaler piggdekkgebyr»

Det er for så vidt riktig, men i Trondheim, Bergen og Oslo har vi sett at svært mange velger piggfrie dekk når det er piggdekkgebyr. Piggfrie dekk gir renere luft, siden de ikke gir mer svevestøv enn sommerdekk.

«Salting gir svevestøv» 

Veier saltes blant annet for å holde vegen fuktig, slik at vi kan unngå at svevestøv virvles opp fra vegen. Noe salt kan forekomme i svevestøv, men det utgjør ingen helserisiko, siden det raskt løses opp og skilles ut fra kroppen. Asfaltstøv irriterer derimot luftveiene svært lenge, fordi kroppen ikke klarer å kvitte seg med det.

«Piggdekk er tryggest» 

Helt nye piggdekk av god kvalitet kommer gjerne litt bedre ut i dekktester enn piggfrie dekk. Likevel skjer det like mange uhell og ulykker med piggdekk, som med piggfrie dekk. Vær oppmerksom på at piggdekk kan gi deg en falsk trygghet, slik at du ubevisst kjører litt fortere og mer aggressivt enn du ellers ville gjort.

«Piggfrie dekk gir en annen type svevestøv, som er mer helseskadelig» 

En populær myte sier at piggfrie dekk har mykere gummiblanding enn piggdekk, og at de vil gi mer svevestøv i form av gummi. Piggdekk har imidlertid samme gummiblanding, unntatt akkurat rundt piggene. For øvrig har ca. 95 % av svevestøvet i Trondheim samme sammensetning som asfalten. Dette fremgår av NGU-rapporten: "Analyse av mineralinnholdet i støvprøver fra asfaltkjerner". Resten er sot fra fyring, gummi fra dekk, metall fra rust, bremseklosser med mer. Laboratoriestudier viser dessuten at piggfrie dekk gir omtrent like mye svevestøv som sommerdekk, mens piggdekk gir mange ganger mer svevestøv.

Sist oppdatert: 28.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001