Hjem Når kan jeg grille, tenne bål og brenne avfall i Trondheim?

Når kan jeg grille, tenne bål og brenne avfall i Trondheim?

I Trondheim kan du fyre kaffebål og grille på lik linje med resten av landet. Det er imidlertid forbudt å brenne avfall, bråte og lignende hele året.

Bål, engangsgrill og grilling

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Hold det trivelig i marka ved å bruke etablerte bålplasser. Husk å alltid ta med all emballasje, matrester og annet avfall hjem - dette skal ikke etterlates i marka eller brennes på bålet: Hvis søppel brennes uten rensing av røykgasser, vil miljøgifter bli frigjort og spredd. Se til at bålet er helt slukket før du forlater stedet. 

Bålforbud og søknad om bålbrenning

I tidsrommet 15. april - 15. september er det forbud mot å gjøre opp ild i områder med skog og annen utmark i hele landet.

Det er imidlertid åpning for å søke om bålbrenning i overnevnte tidsrom, men den som søker må da vurdere risikoen og sikre seg at bålbrenningen ikke kan føre til skog/lyngbrann.

Elektronisk søknadsskjema for bålbrenning finnes på Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) sine nettsider.

Bålbrenning skal gjøres på en forsvarlig måte, uansett tid på året, og bålet skal være fullstendig slokket før det forlates. Bålbrenning skjer på eget ansvar.

I tørre perioder kan det innføres totalt bålforbud, som inkluderer all bruk av ild utendørs i Trondheim. Et slikt bålforbud vil bli varslet i media, på TBRT sine nettsider og på TBRT sin facebookside. 

Husk likevel at det alltid er den som fyrer som har ansvaret for brannsikkerheten: Gjør det derfor til en vane å sjekke skogbrannvarselet før du tenner opp. 

Avfallsbrenning er forbudt i Trondheim

I Trondheim kommune er åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt ifølge forskrift om åpen brenning. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Avfallsbål - Foto: Trondheim kommune

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller. Avfallsforbrenning kan medføre både helse- og miljøproblemer som når langt utover de lokale forholdene.

Husk at det heller ikke er lov å brenne produksjonsavfall, som for eksempel bygg- og anleggsavfall.

Unntak fra forbudet

  • Det er lov å brenne kull og rent trevirke på griller og utepeiser.
  • Det er lov å brenne papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Det er lov å brenne kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke, med unntak av perioden med generelt bålforbud. Du kan søke om bålbrenning i perioden med generelt bålforbud.

Kaffebål

Mer informasjon

Sist oppdatert: 05.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001