Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2021

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09.: kr. 593 per m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10.: kr. 964 per m2
 • Vintersesong 16.10.-31.03.: kr. 344 per m2

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.-15.09.: kr. 298 per m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.-15.10.: kr. 480 per m2
 • Vintersesong 16.10.-31.03: kr. 172 per m2

Leie av grunn for arrangement

For å benytte offentlig areal må det søkes om, og inngås avtale, med Trondheim kommune Eierskapsenheten.

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement uten salg/sponsor/kommersieltIngen betalingLeieavtale skal inngås
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
Torvet pr. kvadrant Kr. 7 189 Per dag
Torvet, hele Kr. 15 405 Per dag
Større byrom Kr. 6 987 Per dag
Gateløp Kr. 2 205 Per dag per gateløp
Andre byrom Midtbyen Kr. 3 492 Per dag
Bydelsarrangement Etter avtale  
Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen Ingen betaling Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i privat regi Ingen betaling Leieavtale skal inngå
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med sponsor/kommersielt Arrangementssatser  
Sponsorprofilering i byrom/gateløp Kr. 1 051 Per dag, per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement Kr. 14 704  
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass

Satser for 2021:

Riggområder i utkantstrøk:

 • per 100 m2: kr. 316 per måned

Riggområder sentrale strøk:

 • per 100 m2: kr. 1 232 per måned

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Bystyret vedtok følgende betalingssatser for leie av grunn til basestasjoner og antenner fra 01.01.2021

Type leieTakst
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade. Kr. 24 194
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. Kr. 24 194
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder. Kr. 14 516
Leie på kommunal mast med påhengt skap. Kr. 7 259
Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr. Kr. 14 516
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 14 516
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg. Kr. 7 259

Leie av grunn for andre tiltak

 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: Kr. 62 364. Engangsleie. Gjelder så lenge bygningen står.
 • Nybygg, større ombygging og lignende: Kr. 24 944. Engangsleie i tiltakets levetid.

Prisliste, Bystyrets vedtak 17.12.2020

Prisliste

Sist oppdatert: 26.08.2021

A03-P1-EPI001