Kunngjøringer og saker til høring

Planer

Oversikt over kunngjøringer av arealplaner hvor det er mulighet til å medvirke eller klage.

Høringer

Høringer fra Trondheim kommune, Statsforvalteren og andre offentlige virksomheter.

Øvrige kunngjøringer

Informasjon og orienteringer fra Trondheim kommune.

Nye gatenavn, stedsnavn og adresser

Informasjon om navn og skrivemåter på adresser og stedsnavn.

Vi lager ny kommuneplan

Vi er i gang med å lage både ny arealdel og samfunnsdel til kommuneplanen. Vil du følge eller delta i disse viktige prosessene?

Planer for Trondheim kommune

Les mer om hvilke typer planer kommunen har og hva de inneholder

A03-P1-EPI001