Bærekraftssenteret

Bærekraftssenteret er en del av Trondheim kommune, og senteret støtter arbeidet til kommunen knyttet til forskning, opplæring og veiledning innen bærekraftig verdiskaping og omstilling av byer og lokalsamfunn.

Bilde av de 17  bærekraftsmålene stablet i fire høyder. En gutt sitter oppå, mens to jenter løfter opp det siste bærekraftsmålet.
Foto: Glen Musk

Om bærekraftssenteret

FN utpekte i 2019 Trondheim som en foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Statusen som et “Geneva UN Charter Centre of Excelle ...

Bærekraftsnettverket

Bærekraftsnettverket er et grasrotnettverk bestående av kommuner og fylkeskommuner som jobber med å nå bærekraftsmålene lokalt.

Bærekraftsløftet

Senteret i Trondheim samarbeid tett med andre kommuner og sentre om bærekraftig utvikling. I tillegg støtter senteret opp under arbei ...

Strategiske partnere

Senteret utvikles i tett samarbeid med NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har senteret tett samarbeid med næringslive ...

Universitetskommune 3.0

Bærekraftig omstilling fordrer tilgang til kunnskap om hva som fungerer. Trondheim kommune har i samarbeid med NTNU etablert universi ...

Samarbeidet med FN

Bærekraftsenteret i Trondheim har FN-status. Statusen er forankret i en avtale med FNs Økonomiske Kommisjon for Europa, UNECE.

 Aktuelt

Et tegnet bilde av en by, med teksten The European Captial of Innovation Awards 21. The Finalists, ved siden av.

Trondheim ett steg nærmere å bli europeisk innovasjonshovedstad

I dag ble det kjent at Trondheim er en av tre byer som nå kjemper om å bli den aller første European Rising Innovative City.

Oppdatert: 05.11.2021

Se hva som skjer

Åpne kalenderen

A03-P1-EPI001