Vigsel, gifte seg borgerlig

Vil dere gifte dere borgerlig i Trondheim?

Vielsene foregår i Storsalen (2. etg.) i Trondheim rådhus (Munkegata 1).

Would you like to read this page in English?

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere søke om prøving av ekteskap. Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest på skatteetaten sin nettside. Skatteetaten vurderer hvorvidt dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt mottar brudeparet en prøvingsattest. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn.

Digital prøvingsattest sendes til ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no senest to uker før vigselsdato. Original prøvingsattest i papirformat sendes til Trondheim kommune,Ordførerkontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Den kan også leveres på Trondheim rådhus, Munkegata 1.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder.

Brudeparet må ha med to vitner i seremonien. Det trenger ikke å være forloverne, men vitnene må være over 18 år.

Dato og tidspunkt for vielse

Det er vielser på fredager og enkelte lørdager, kl. 11.00-14.15, hvert 15. minutt. Se på kalenderen nedenfor for å finne ledig tid. For å avtale tidspunkt for vigsel, ta kontakt på ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no.

Hvordan foregår seremonien?

I seremonirommet er det plass til 16 sittende gjester og noen ståplasser. Meld fra om antall gjester som kommer.

Brudepar, vitner og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må vise gyldig legitimasjon. Uten legitimasjon kan ikke vielsen gjennomføres.

Vi tilbyr seremoni på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er mulig å sette personlig preg på vigselen innenfor den tidsrammen vi har til rådighet. Det kan for eksempel være et dikt, musikkinnslag eller bryllupsløfter. Ta kontakt på epost eller telefon hvis dette er ønskelig.

Det er tillatt å fotografere og filme under seremonien. Ellers kan vi anbefale bryllupsfotografering under portalen i parken bak rådhuset.

Streaming av vielse

På fredager tilbyr vi også digital overføring av vielsen. Dere mottar i forkant en lenke som dere kan sende ut til familie og venner som ikke kan delta fysisk på vielsen, der de kan klikke seg inn og få sett vielsen digitalt. Det blir filmet fra tre ulike kameravinkler, og dere får også opptak av vielsen på minnepenn og lenke i ettertid. Tilbudet koster kr 1 000.

Bestill digital overføring av vigsel her

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på e-post, ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon 48 20 99 78.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.

Vennligst ikke kast ris eller lignende i eller utenfor Rådhuset.

Vigslere i Trondheim i perioden 01.01.20-01.01.24

Sist oppdatert: 13.10.2021

A03-P1-EPI001