Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Planen er at Trondheim kommune skal ta i bruk den nye journalløsningen fra våren 2022.

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

For Trondheim kommune innebærer dette at dagens fagsystemer innenfor helse- og velferd (Gerica), helsestasjon/skolehelsetjeneste (HsPro) og legevakt, flyktningehelsetjeneste og fengselshelsetjeneste (System-X), fases ut, og blir erstattet med Helseplattformen. Rundt 8500 ansatte vil da få et nytt arbeidsverktøy.

Helseplattformen AS har ansvaret for å gjennomføre innføring av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Selskapet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

29.august 2019 sa et enstemmig bystyre i Trondheim ja til å utløse sin opsjon og gå inn på eiersiden i Helseplattformen AS.

Det er opprettet et lokalt innføringsprosjekt i kommunen med flere delprosjekt for å forberede en innføring. Prosjektleder er Tor Erling Evjen.

Mange ansatte både i Trondheim kommune og andre midt-norske kommuner er engasjert i arbeidet med å sette opp løsningen sammen med Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic.

Mer informasjon om Helseplattformen

Kontaktpersoner

Tor Erling Evjen, prosjektleder

Klara Borgen, Kommunedirektørens fagstab

Sist oppdatert: 24.02.2021

A03-P1-EPI001