Testing som erstatning for karantene

Informasjon til ansvarlige for fritidsaktiviteter.

Sist oppdatert: 17.09.2021

Illustrasjonsfoto av barnegym
Barn i skolealder får nå fritak for smittekarantene dersom de testes etter kommunens retningslinjer

Barn og ungdom kan komme i kontakt med personer som er smittet av korona i ulike sosiale sammenhenger. Barn i skolealder får nå fritak for smittekarantene dersom de testes etter kommunens retningslinjer for testing som erstatning for karantene. Dette gjelder kun for de som ikke bor sammen med den som er smittet, eller har hatt en kontakt som er tilsvarende nær. Testing er frivillig, og dersom man ikke ønsker testing er alternativet 10 dagers karantene.

Hvorfor angår dette fritidsaktiviteter?

Når nærkontakten har skjedd på skolen organiseres testingen i samarbeid med skole. Når eksponering skjer på andre arenaer, for eksempel fritidsaktiviteter, må testingen skje via teststasjon. Da vil smittesporingen ofte være avhengig av samarbeid med den som er ansvarlig for organisering av aktiviteten for å nå ut med informasjon. Virksomheten som er ansvarlig for aktiviteten bør ha oversikt over deltakere og kontaktinformasjon til disse.

Hva skjer når et barn blir meldt smittet?

Ved beskjed om positiv test starter smittevernkontoret smittesporing. Barnet/foresatte blir bedt om å gi opplysninger om aktiviteter for barnet til og med 48 timer før symptomene startet eller testen ble tatt (dersom ingen symptomer). Voksne og barn som har hatt nærkontakt med den smittede i denne perioden skal få varsel om dette.

Hvordan skjer varslingen?

Dersom det er få nærkontakter skjer varslingen direkte fra smittesporing til den som er nærkontakt. Dersom det er mange personer involvert (for eksempel et fotballag eller et kor) vil smittesporingen ofte be den som er ansvarlig for aktiviteten å varsle de berørte deltakerne. Smittesporingen lager da en tekst som skal videreformidles.

Hvordan får barnet testet seg?

Den som ønsker testing må selv bestille time for hurtigtest ved teststasjon Statens Hus. Barn med egen BankID kan gjøre dette selv, mens foresatte kan bestille for yngre barn. Ved oppmøte kan man velge om man vil gjennomføre testen på teststasjon eller ta med seg testutstyr hjem. Det er to (barnehage og barneskolealder) eller tre (ungdomsskole og videregåendealder) tester som skal gjøres på faste dager.

Kan barn som testes delta på fritidsaktiviteter?

Så snart barnet har fått negativt svar på første test kan de gå på skole og delta på aktiviteter som vanlig. Vi fraråder imidlertid at barn som er i testregime deltar i aktiviteter som blander barn fra ulike kommuner.

Korona

A03-P1-EPI001