Tilbud om tredje dose koronavaksine til enkelte risikogrupper

Trondheim kommune har startet vaksinering med tredje dose med koronavaksine for voksne personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Sist oppdatert: 01.11.2021

Illustrasjonbilde av vaksinering
Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose må du registrere deg via kommunens nettside

Viktig

Du trenger ikke å kontakte fastlegen din for å skaffe dokumentasjon. Det er tilstrekkelig at du tar med:

  • medikamentutskrift fra helsenorge.no eller viser e-resept eller medikamentesken hvor ditt navn fremgår
  • et notat eller brev fra spesialisthelsetjenesten om at du tilhører en av risikogruppene
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Dersom du ikke har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten innen utgangen av uke 41 ber vi om at du kontakter behandlende avdeling på sykehuset for dokumentasjon

Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Ta dette opp med barnelegen ved neste kontroll på sykehuset.

Vaksinetilbud

For å få tilbud om dose tre med koronavaksine, kreves det dokumentasjon på at man tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Trondheim kommune og du tilhører en av disse gruppene må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du mottar en SMS fra kommunen om at du kan booke vaksinetime, går du direkte til timebestilling via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Gruppe 1

Pasienter som er:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplantert de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Du bestiller time på MinSide og tar med dokumentasjon. For alle pasienter i gruppe 1 er det tilstrekkelig å vise frem journalnotat fra sykehus hvor diagnose fremgår når de kommer til vaksinestasjonen.

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling der pasienten er vurdert av spesialisthelsetjenesten

Oversikt over medikamenter.

Du bestiller time på MinSide og tar med dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

Vi ønsker at du bestiller time på MinSide når du har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten. Det må gjøres en individuell vurdering fra behandlende lege for å sikre best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. Vaksinebrev medbringes til vaksinestasjonen.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Vi ønsker at du bestiller time på MinSide når du har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten. Vaksinebrev medbringes til vaksinestasjonen.

Slik får du vaksinen

Du bestiller time på MinSide.

Vaksineringen skjer på Trondheim kommunes vaksinestasjon på Sluppen; Sluppenvegen 14.

Dokumentasjon i form av vaksinebrev, journalnotat eller medikamentliste skal medbringes til vaksinestasjonen for å kunne motta vaksine.

Les mer om vaksinering.

Pasienter som trenger tilrettelagt vaksinering kan kontakte koronatelefonen på 90 50 90 52.

Om vaksinene og bivirkninger

Det blir vaksinert med mRNA-vaksinene Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.

Det skal være et minimumsintervall på fire uker mellom 2. og 3. vaksinedose.

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppene enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Les mer hos FHI.

Tredje vaksinedose til personer som er 65 år og eldre.

Korona

A03-P1-EPI001