16- og 17-åringer må vente lenger mellom dosene

Folkehelseinstituttet anbefaler nå to vaksinedoser med et intervall på 12 uker for 16- og 17-åringer.

Sist oppdatert: 05.10.2021

Illustrasjon av jente som får sprøyte

Alle født i 2004 og 2005 som har booket vaksine i Trondheim kommune, vil i løpet av uke 40 få SMS med informasjon om ny vaksinetime.

Med bakgrunn i oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefales det at intervallet mellom dosene strekkes til 12 uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen.

Alle barn og unge under 16 år skal ha med underskrevet samtykkeerklæring. Ved delt foreldreansvar må samtykkeerklæring være underskrevet av begge foresatte.

Korona

A03-P1-EPI001