Veileder for idrett, kultur- og fritidsaktiviteter

Etter formannskapets vedtak om ny koronaforskrift onsdag 10. november har Trondheim kommune utarbeidet en veileder for hvordan idretten, kulturlivet og fritidsaktivitetene bør forholde seg til situasjonen.

Sist oppdatert: 16.11.2021

Jenter som spiller baskettball
Trondheim kommune har utarbeidet en ny veileder for hvordan idretten, kulturlivet og fritidsaktivitene skal forholde seg til de nye koronareglene som gjelder i byen nå.

Trondheim kommune anmoder utøvere av idrett, kultur- og fritidsaktiviteter om å følge disse retningslinjene, både utendørs og innendørs, fram til og med 24. november 2021:

  • Barn og voksne som bor sammen med en smittet person anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og er uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Barn og unge på grunnskolenivå (1.-10. trinn) kan delta i fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsaktiviteter. Der skolen er på gult eller rødt nivå bør fritidsaktiviteter tilrettelegges slik at kontakt begrenses mellom barn og unge på tvers av skoler, klasser eller skoletrinn. Formålet er å begrense smittespredning mellom barn og unge etter skoletid, men fortsatt å kunne opprettholde aktivitet med godt smittevern.
  • Den som er syk og har symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk eller sår hals, skal ikke delta i fritidsaktivitet. Ved mistanke om covid-19-smitte er det viktig å teste seg og forholde seg til kommunens koronainformasjon.
  • Det skal legges til rette for at utøvere, trenere/instruktører og publikum har god tilgang til å vaske/sprite hender.

Les Trondheim kommunes veileder for idretten og kulturlivet her

Idrett, kultur og fritid

Korona

A03-P1-EPI001