Innfører nye koronaregler og anbefalinger

Formannskapet i Trondheim har vedtatt å gjeninnføre munnbindpåbudet når du tar drosje eller reiser med kollektivtrafikk. Samtidig innføres trafikklysmodellen i skolen for å hindre smittespredning blant barn og unge.

Sist oppdatert: 10.11.2021

Foto fra formannskapet
Et enstemmig formannskap vedtok 10. november nye koronaregler for Trondheim. ARKIVFOTO

Den nye forskriften som nå er vedtatt gjelder til og med 24. november.

Munnbind blir altså påbudt i drosjer og på kollektivtrafikk når du ikke kan holde én meters avstand til andre.

Formannskapet anbefaler bruk av munnbind i butikker og på kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre. Samtidig anbefales det at kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings og hulltaking tjenester etc. bruker munnbind. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Trafikklysmodellen er tilbake

Formannskapet har vedtatt å gjeninnføre trafikklysmodellen i grunnskolen. Det betyr at alle grunnskoler nå settes på grønt nivå. Alle grunnskoler skal innføre tiltak for å redusere kontakt og styrke smittevernet. Dette skal skje gjennom å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Skolene skal vente med å gjennomføre arrangementer og større samlinger i regi av skolen på tvers av klasser/ trinn.

Testing i skolene vil fortsette som tidligere og følge nasjonale retningslinjer. Resultatene vil avgjøre endring av tiltaksnivå innenfor trafikklysmodellen. Kommunedirektøren utvikler kriterier for slike endringer sammen med smittevernfaglig ansatte i kommunen, basert på nasjonale veiledninger og anbefalinger. Beslutning om endring i nivå gjøres av kommunalsjef eller tilsvarende i private grunnskoler, i samarbeid med berørt enhetsleder og ut fra rådgivning fra smittesporingsteamet og kommuneoverlege på oppvekst og utdanning. Det utvikles rutiner for dette samarbeidet.

Anbefalinger

For personer som opplever smitte i egen husstand gjelder følgende anbefalinger:

  • Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i sju dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Folk anbefales å tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, eventuelt hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.
  • Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punktet over. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

Disse anbefalingene gjelder for oss alle:

  • Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å teste seg.
  • Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Korona

A03-P1-EPI001