Informasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Vi har for tiden mye smitte som krever økt beredskap. Besøkende må bruke munnbind på vei til og fra rommet. Det er fortsatt viktig at du holder deg hjemme dersom du er syk.

Sist oppdatert: 10.11.2021

Illustrasjonsbilde, to eldre

Hvilke konsekvenser får dette for besøk?

Besøk i sykehjem og helsehus

Vi anbefaler at besøkende ikke oppholder seg i fellesareal og benytter munnbind på vei til og fra beboerrommet. Munnbind bør i tillegg benyttes inne på rommet dersom den besøkende har vært utsatt for smitte gjennom nærkontakt utenfor hjemmet.
Besøkende som har smitte i egen husstand skal som hovedregel utsette besøk, men dersom dette ikke er mulig bør den besøkende ha negativ hurtigtest samme dag som besøket og benytte munnbind under hele besøket.
Besøkende med symptomer på luftveisinfeksjon bes utsette besøk til de har negativ test, har god allmenntilstand og symptomene er i bedring.

Mer informasjon til deg som kan ha blitt utsatt for smitte:

Besøkende som er definert som nærkontakt (husstandsmedlem eller tilsvarende nære) til en som har testet positivt, bør som hovedregel ikke komme på besøk. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Individuelle vurderinger gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom.
Besøk skal avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha en negativ korona test og bruke munnbind.

Besøkende som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de er på besøk. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Besøk avtales med avdelingen på forhånd.

Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom.

Besøk skal avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha en negativ korona test og bruke munnbind.

Registrering av besøkende

  • Du trenger ikke avtale besøk på forhånd (gjelder ikke for besøkende som er definert som nærkontakt, øvrige nærkontakter eller er i innreisekarantene).
  • Du skal fortsatt registrere deg som besøkende når du kommer, slik at vi kan nå deg ved eventuell smittesporing.
  • Informasjonen vil bli lagret i 10 dager i tilfelle behov for å informere deg om at du har vært utsatt for smitte.

Forebyggende smittevern

  • Unngå å komme på besøk hvis du føler deg syk
  • Ha lav terskel for å teste deg
  • Husk god hånd- og hostehygiene

Vi ønsker deg velkommen på besøk!

Helse og velferd

Korona

A03-P1-EPI001