Ansatte i skole, SFO og barnehage prioriteres for vaksine

Formannskapet i Trondheim har besluttet at ansatte i barnehager og skoler i aldersgruppen 25 til 39 år skal prioriteres i vaksinekøen.

Sist oppdatert: 25.06.2021

Foto av person som får vaksine
Ansatte i skole, SFO og barnehage blir prioritert i vaksinekøen. Det har formannskapet i Trondheim vedtatt 25. juni.

Vedtaket omfatter ansatte i kommunale og private barnehager, SFO, ansatte i kommunale og private skoler - både grunnskoler og videregående skoler - i nevnte aldersgruppe.

Personer som er yngre og eldre enn denne gruppen er enten allerede vaksinert med første dose, eller vil få tilbud om vaksine om kort tid uansett.

Bakgrunnen for prioriteringen er at regjeringen har åpnet for at kommunene selv kan avgjøre om det nå skal prioriteres på denne måten for å bedre kunne sikre at skoler og barnehager kan åpnes på grønt nivå til høsten og at de ansatte er beskyttet mot covid-19.

Det åpnes for at inntil 10 prosent av vaksinedosene kan omprioriteres på denne måten.

Må få inn lister

Trondheim kommune vil nå igangsette dette arbeidet og gi beskjed til private skoler og barnehager om hvordan de kan sende inn lister over sine ansatte inn til kommunen, slik at de kan prioriteres for vaksine. Private barnehager og skoler vil få beskjed fra Trondheim kommune om hvordan disse listene skal utarbeides og sendes inn til kommunen.

Kommunen har oversikt over ansatte i kommunale enheter, men i privat sektor blir saken annerledes. I Trondheim er det ti friskoler i grunnskolen og seks private vgs, 77 private barnehager og 43 familiebarnehager. Dette blir ca. 135 enheter i tillegg til de kommunale.

2500 personer

I aldersgruppen 25 til 39 år er det noe over 700 i private barnehager, 784 i kommunale barnehager, 395 i kommunale skoler, 240 i SFO, et ukjent antall i private skoler/barnehager og ca. 400 i videregående skoler. I alt utgjør dette vel 2 500 personer.

Analyser viser at en slik prioritering ikke vil føre til store utsettelser for andre som står i vaksinekø. Beregninger viser at det kan være snakk om en forsinkelse på noen dager for de som nå blir berørt av denne omprioriteringen.

Korona

A03-P1-EPI001