Viktig info om vaksine og koronatelefonen

Har du ennå ikke fått beskjed om ny time for vaksinedose 2? Er du student fra en annen kommune og venter på time for vaksine i Trondheim? Må du flytte på den nye vaksinetimen din? Hva skal du gjøre, hvem kan du spørre? Her får du svar på noe av det du kanskje nå lurer på.

Sist oppdatert: 11.08.2021

Foto av person som får koronavaksine
I denne saken finner du viktig informasjon om vaksinebestilling og hva du skal gjøre dersom du har behov for å flytte time.

Til tross for økt bemanning på Trondheim kommunes koronatelefon opplever mange lang ventetid og problemer med å nå gjennom til tider. Mange har spørsmål rundt vaksine, endringer av oppsatte vaksinetimer og når de vil få melding om at de kan bestille time. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen av svarene på spørsmål mange ringer oss om nå.

Studenter og dose 2

Svært mange som ringer er studenter som skal få sin andre vaksinedose på studiestedet og ikke i sin egen hjemkommune.

Studenter i denne gruppen skal ikke ringe koronatelefonen eller bestille time til vaksinasjon gjennom kommunens bestillingssystemer for vaksine, før de får beskjed om det.

De vil få SMS fra Trondheim kommune om når og hvordan de kan bestille time for vaksine. Dette vil skje fortløpende så snart Trondheim kommune får informasjon fra studiestedene om hvem som er utenbys studenter. Kommunen har nå bestilt vaksinedoser til dette formålet, og de første SMS til utenbysstudentene vil gå ut om noen dager.

Fortsatt ikke fått første dose?

Dersom du ennå ikke har fått første vaksinedose kan du nå gå inn på www.trondheim.kommune.no og bestille deg time, uten å vente på sms fra Trondheim kommune.

Dette tilbudet gjelder altså bare førstegangsvaksinering og bare de som er Folkeregistrert i Trondheim kommune.

Endring av vaksineintervall

Trondheim kommune har sendt ut SMS til en rekke personer som nå får tilbud om vaksinedose 2 tidligere enn først oppsatt. Dette skjer fordi vi mottar flere doser enn det som kommune har fått meldt tidligere i sommer. Noe som fører til at du blir fullvaksinert tidligere.

Koronatelefonen opplever at mange ringer for å spørre om når de får en slik SMS-beskjed fra kommunen om ny vaksinetime for dose nummer 2.

Beskjed om ny time vil komme til alle dette gjelder når kommunen har kunnskap om hvor mange vaksinedoser som kommer inn. Det er derfor ikke nødvendig å ringe koronatelefonen for å spørre om når denne beskjeden vil bli sendt ut.

Alle som har fått dose nummer 1, og som er satt opp til time for dose nummer 2, finnes i våre systemer og vil bli varslet om eventuell ny og fremskyndet time, når det blir deres tur.

Fått mange SMS om ny time?

På grunn av en teknisk feil har noen fått flere meldinger fra Trondheim kommune om ny time for dose nummer 2. Dette er det nå rettet opp i. De som har fått flere meldinger, og er usikker på når de er satt opp til time nummer to, kan sjekke dette ved å logge seg inn på MinSide. (Krever innlogging)

Ombooking av vaksinetimer

For enkelte kan det oppstå en situasjon der en ny dato for vaksine med dose nummer to ikke passer. Det jobbes med en digital løsning for en slik ombooking. Til den løsningen er utviklet må du kontakte koronatelefonen for å flytte på timen din. Men logg inn på MinSide og sjekk om du kan bestille ny time før du ringer koronatelefonen.

Flyttet til Trondheim og venter på dose 2?

Vi får mange henvendelser om folk som har fått dose 1 i en annen kommune, men som nå har flyttet til Trondheim etter at de ble vaksinert i sin tidligere bostedskommune. Mange lurer på hvordan de skal få dose 2.

Om du er folkeregistrert i Trondheim, og har mottatt første dose i annen kommune, kan du bestille andre dose via MinSide - ha dato for når du fikk første dose klar når du logger deg på for å bestille time for dose nummer to.

Om du ikke er folkeregistrert i Trondheim, men oppholder deg her og trenger andre dose, må du ringe koronatelefonen for timebestilling. (Dette gjelder ikke studenter)

Korona

A03-P1-EPI001