Er din bedrift rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak?

Trondheim kommune deler ut ytterligere 34,7 millioner kroner til lokalt næringsliv, for å avhjelpe virksomheter i en økonomisk vanskelig situasjon.

Sist oppdatert: 01.10.2021

Bilde av teddybjørn som sitter i et munnbind
HJELP Å FÅ: Er din bedrift hardt rammet på grunn av koronatiltak, er det mulig å søke om pengehjelp.

Her får du vite hvordan du kan søke om penger.

Fordeling av midlene

Det kan søkes enten til bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak:

30 millioner kroner er avsatt til bedriftsrettet støtte til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sport- og fritidsaktiviteter (utenom idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket som bagatellmessig støtte, begrenset oppad til 300 000 kroner per virksomhet/bedrift.

4,7 millioner kroner er avsatt til fellestiltak der aktører som tilrettelegger for økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved hjelp av arrangement som bidrar til gjenåpning av bysamfunnet og ved tilrettelegging for byens grunder- og oppstartmiljø. Maks støttebeløp per søknad er 1 500 000 kroner. Tilskudd gis i samsvar med statsstøtteregelverket.

Hvem kan søke?

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Krav til søknaden er at bedriften/organisasjonen må dokumentere inntektssvikt og/eller økte kostnader som følge av koronakrisen.

Støtte kan gis til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sports- og fritidsaktiviteter (ikke idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordning.

Kommunen legger spesielt vekt på å kunne støtte virksomheter med lokal tilknytning/eierskap og fortrinnsvis definert som “små bedrifter”. Tilskuddet gis i samsvar med statsstøtteregelverket, som såkalt bagatellmessig støtte. Vi vil prioritere søkere som ikke har mottatt tilskudd fra de tidligere.

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknad sendes via regionalforvaltning

Søknadsfrist er 13. oktober 2021, og svar kan forventes relativt raskt og forhåpentligvis innen 1. november.

Har du spørsmål til ordningen, kontakt oss gjerne:

julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, telefon 47 86 43 94

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, telefon 91 67 28 82

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, telefon 92 21 97 77

Næring, miljø og samferdsel

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M