Anbefaler studentene å avlyse eller utsette store arrangement

Ledelsen ved NTNU og i Trondheim kommune anbefaler studentene sterkt å avlyse eller utsette store arrangement inntil videre.

Sist oppdatert: 02.09.2021

Bilde av unge mennesker i forsamling.
Illustrasjonsfoto: Mostphotos.

På store arrangement, og særlig arrangement der det drikkes alkohol, er det svært krevende å overholde de basale smittevernreglene. Ledelsen ved NTNU og i Trondheim kommune oppfordrer derfor studentene til å avlyse, eller utsette store arrangement og bare møtes i mindre grupper inntil videre.

Pass på antallet

Definisjonen av et stort arrangement kan variere. Som en tommelfingerregel bør en ikke samle mer enn 20 personer på arrangement der deltakerne skal mingle, eller der det serveres alkohol. For alkoholfrie arrangement, der deltakerne sitter på tilviste plasser (auditorier og liknende), kan en møtes inntil 50 personer. Antallsgrensene gjelder uansett om deltakerne er helt eller delvis vaksinert, da beskyttede personer også kan spre smitte.

Kan forsinke vaksiner

Hvis smittesituasjonen kommer ut av kontroll, så vil det kunne forsinke vaksineringen. Dels fordi du ikke kan få vaksine hvis du er syk, i karantene, har vært nærkontakt til en smittet osv. Men også fordi smitteutbrudd ute av kontroll vil kunne spise opp ressurser fra helsevesenet, som ellers skulle vært brukt på vaksinering.

Etter fadderukene er tiden nå inne for å komme godt i gang med studiene.

- Vi skjønner veldig godt at studentene ønsker å møtes også utenfor auditoriet, og har behov for å være sosiale. Sånn sett er smitteutbruddet kommet på et skikkelig dårlig tidspunkt, rett etter studiestart, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

- Vi må imidlertid prioritere å få kontroll på smitten, også må vi heller ta igjen sosial kontakt i store grupper senere.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune stiller seg bak anbefalingen.

- Det sitter langt inne å be unge mennesker på starten av sitt studieløp å avstå fra å være sosiale og å ha det gøy i forsamlinger. Likevel har vi nå et felles mål om å slå ned dette utbruddet. Klarer vi å begrense den sosiale aktiviteten nå til mindre grupper og kohorter, så kan vi forhåpentligvis være klar til å åpne opp mye mer når UKA starter i oktober, fastslår Wolden.

Oppvekst og utdanning

Korona

A03-P1-EPI001