Smittestopp-appen skal testes ut i Trondheim

Sammen med Tromsø og Drammen har Trondheim kommune inngått et samarbeid med Folkehelseinstituttet om å teste ut den nye smitteappen - Smittestopp. Det betyr at smittesporingen i Trondheim blir enda mer effektiv. Men da må så mange som mulig laste ned appen og ta den i bruk.

Sist oppdatert: 06.01.2021

Foto av mobiltelefon med Smittestopp-appen
Trondheim kommune skal hjelpe Folkehelseinstituttet med å teste ut den nye Smittestopp-appen. Derfor er det viktig at så mange som mulig laster den ned og tar den i bruk.

Smittestopp er et digitalt verktøy med to formål.

  1. Brukere av Smittestopp, vil få en sms om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.

  2. Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg, og hvor mange de møter. Det gjør oss i bedre stand til å forutse utviklingen i utbruddet, og hvordan tiltakene i samfunnet virker.

Mandag 27. april starter uttesting av appen i de tre kommunene. Resultatene fra Smittestopp skal sammenligne resultater om nærkontakter fra appen om med resultater fra det manuelle smittesporingsarbeidet som foregår, for å se om appen varsler de rette, flere, eller kanskje feil.

Bedre analyser

Disse dataene vil Folkehelseinstituttet bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.

Ordføreren har lastet ned appen

Jeg har lastet ned appen Smittestopp fordi det gir Trondheim bedre muligheter til å spore smitte og lære hvordan smitte sprer seg, sier ordfører Rita Ottervik.

Det er viktig at så mange som mulig, og helst over 60 prosent av innbyggerne gjør dette, derfor oppfordrer jeg alle til å bidra i denne dugnaden også.

Nasjonalt nivå etter hvert

Smittestopp blir et verktøy som skal testes ut og innføres på nasjonalt nivå, og som skal supplere kommunenes arbeid med smitteoppsporing. I første omgang skal løsningen testes ut i Trondheim, Tromsø og Drammen. I valideringsfasen kommer varslingsløsningen til å produsere en oversikt over antall smittede og antall nærkontakter knyttet til hver smittet.

Bedre smittesporing

Prosessen som gjennomføres legger opp til at Folkehelseinstituttet tar kontakt med kommuneoverlegen når oversikten foreligger for å sammenligne listen over nærkontakter generert gjennom appen, med listen kommunen har sammenstilt manuelt på bakgrunn av intervjuer med den smittede. Dette gjøres for å se om Smittestopp identifiserer reelle kontakter eller har en skjevhet når det gjelder hvem som identifiseres med hensyn til blant annet tid, sted og alder.

Neste trinn er utsendelse av SMS til alle nærkontakter identifisert via appen, uavhengig av om de allerede har blitt kontaktet av kommuneoverlegen gjennom vanlig kontaktsporing. Varselet og ordlyden kvalitetssikres med kommuneoverlege før første gangs utsendelse.

Når appen etter hvert er i normal bruk vil løsningen bli automatisert og SMS-varsler sendes ut uten at det er noen manuell prosess eller vurdering før varslene sendes ut. Det er derfor veldig viktig å bruke denne testperioden til å sikre at identifikasjon av kontakter er kvalitetssikret og at nærkontaktene som identifiseres av appen er reelle.

Verdifullt supplement

Vi håper at appen blir et verdifullt supplement til den smittesporingen som vi allerede gjør i kommunen i dag, og kan bidra til raskere varsling av nærkontakter samt bedre identifisering av kontakter som den smittede ikke kjenner til, sier smittevernoverlege Eli Sagvik.

Trondheim kommunes rolle handler ikke om hvordan appen fungerer teknisk eller personvernmessige spørsmål. Det ansvaret ligger hos Folkehelseinstituttet.

Smittestopp fra FolkehelseinstituttetVimeo.

Her finner du mer informasjon om smitteappen og personvernspørsmål

A03-P1-EPI001