Trondheim kommunale luftveisklinikk i drift

Fredag 27. mars tok den nye luftveisklinikken i Trondheim i mot de første pasientene. På litt over ei uke er en helt ny klinikk etablert og bemannet med fastleger, helsesekretærer og personell fra kommunen.

Sist oppdatert: 06.01.2021

Kommuneoverlege Marte Walstad, helsesekretær Kirsti Nielsen og klinikklege Martin Rugelsjøen Lie.
kommuneoverlege Marte Walstad, helsesekretær Kirsti Nielsen og klinikklege Martin Rugelsjøen Lie viste fram klinikken for pressen fredag.  (Foto: Kommunikasjon, Trondheim kommune)

Pasientene som kommer til klinikken er henvist fra fastlegen eller legevakt. De skal først være vurdert av fastlege eller legevaktslege per telefon eller e-konsultasjon. Publikum skal med andre ord ikke ta direkte kontakt med klinikken.  

Smittevernet står i høysetet - naturlig nok. Alle smittevernrutiner er godkjent og kvalitetssikret av smittevernoverlegen i kommunen. Pasientene blir tatt i mot i et eget telt utenfor av helsesekretær og blir geleidet inn til ett av to legekontor der legen venter i fullt smittevernutstyr.

Klinikklege Martin Rugelsjøen Lie i fullt smittevernutstyr. 

Klinikken tar i mot en pasient av gangen, og mellom hver pasient er renholdere på plass for å desinfisere til det er klart for neste pasient. 

Allerede fra morgenen av kom de første telefonene, og den første pasienten kom kl. 12.00. 

Formannskapet ble orientert om luftveisklinikken den 18.mars.  

Klinikken er en del av kommunens koronaberedskap og skal avlaste fastlegekontor og den interkommunale legevakta. Hensikten er å skjerme de som har luftveisplager fra andre pasienter. 

 

A03-P1-EPI001