Trondheim havns beredskap

I løpet av året anløper en lang rekke cruiseskip og andre store og små fartøy Trondheim havn. I dagens situasjon med fare for koronavirus har også havnemyndighetene iverksatt tiltak for smittevern.

Sist oppdatert: 06.01.2021

Mange cruiseskip anløper Trondheim havn i årets løp.
Også Trondheim havn har iverksatt tiltak i dagens situasjon med koronavirus. (Foto: Geir Hageskal)
A03-P1-EPI001