Stanser alle besøk på helseinstitusjoner

Helsedirektoratet har innført stans i alle besøk på offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette gjøres for å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte. Tiltakene innføres med umiddelbar virkning i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 09.04.2021

Foto av leger som snakker sammen
Helsedirektoratet har innført stans i alle besøk på kommunale og private helseinstitusjoner for å begrense koronasmitte til sårbare grupper.

Forbudet mot besøk omfatter også fellesareal i omsorgsboliger og lignende.

Tiltaket omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester, eller bidrar med aktiviteter.

Ansatte må sørge for at adgangskontroll iverksettes på de ulike institusjonene.

Økt risiko

Pasienter og brukere som er innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19. For å beskytte disse innføres altså nå disse tiltakene.

Institusjonene må informere

Ordningen innføres med hjemmel i forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten. Det forutsettes fra Helsedirektoratet at alle ansatte er gjort kjent med rutiner og adgangskontroll og besøksstans.

Institusjoner pålegges nå å sette inn nødvendige tiltak for at besøksstansen skal fungere i praksis. Derfor må Informasjon om adgangskontroll og besøksstans gjøres tydelig for alle potensielle besøkende og samarbeidsparter med tydelig informasjon på nettsider, ved inngangsdører og gjennom andre informasjonskanaler som er tilgjengelig

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og eventuell verge.

Kan gjøres unntak

Helsedirektoratet opplyser videre at det i noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak, må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har vært i land utenfor Norge siste 14 dager eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

A03-P1-EPI001