NAV-ansatte gjør en samfunnskritisk innsats

Kriseledelsen i Trondheim kommune har besluttet å utvide listen over samfunnskritiske yrker til også å omfatte ansatte i NAV stat og kommune.

Sist oppdatert: 06.01.2021

Nav-logo

Dette får i første rekke konsekvenser for barnehager, skoler og sfo som må påregne et litt høyere antall barn med rett til plass. 

Oppfordringen til foresatte om i størst mulig grad å finne private løsninger for barnepass, gjelder fortsatt. Beslutningen er tatt opp med hovedtillitsvalgte som ga sin tilslutning til dette på møte i dag. 

Kommunedirektør Morten Wolden har fredag meddelt kommunens beslutning til justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kommunalminister Nikolai Astrup, og den politiske og administrative ledelse i de øvrige storbyene. Noen av de øvrige storbyene ser også utfordringen siden det er stort trykk på NAV-kontorene over hele landet. Statsråd Mæland lovte å ta med seg oppfordringen om å gjøre dette til en nasjonal løsning.

Trondheim kommune sender nå ut informasjon til enhetsledere på barnehager og skoler om utvidelsen av listen over de jobbene som regnes som samfunnskritiske, og som dermed har rett på et tilbud i kommunale barnehager, sfo og skoler. 

A03-P1-EPI001