Litt snørr i nesa betyr ikke at barna må holde seg hjemme

Barnehagebarn og de på barnetrinnet og SFO kan møte opp selv om det renner litt snørr fra nesa.

Sist oppdatert: 02.03.2021

Illustrasjon av sykt barn i skolen
HJEM ELLER IKKE: Barn som får symptomer skal være hjemme, men snørr i nesa er ok. Illustrasjonsfoto.

Her er de viktigste presiseringene som gjelder nå og frem til nye beskjeder kommer:

Barnehage og barnetrinn

Barn kan gå i barnehage og skole dersom allmenntilstanden er god selv om de har litt snørrete nese. Men barn som har feber eller ikke spiser og ikke leker som vanlig, skal holdes hjemme.

Ansatte i barnehage, skole og SFO

Ansatte skal testes ved tegn på luftveisinfeksjon. Ved negativ test skal ansatte komme tilbake på jobb også dersom nesen renner litt og man av og til hoster, men har god allmenntilstand.

- Barn i barneskole- og barnehagealder behøver ikke holdes hjemme dersom allmenntilstanden er god og de kun har litt rennende nese uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Betty Pettersen i Trondheim kommune.

Ved andre symptomer og ved redusert allmenntilstand anbefales det å se situasjonen an i to dager.

- Dersom det ikke er bedring av allmenntilstanden i løpet av noen dager, bør testing vurderes, men barn trenger ikke å testes dersom formen er god og de spiser, drikker og leker som vanlig, sier kommuneoverlege Betty Pettersen. Dette gjelder likevel ikke barn som har vært i risiko for smitte som ved utenlandsreise eller har hatt nær kontakt med personer som har vært på utenlandsreise eller som er kjent smittet. Har anbefales testing selv ved milde symptomer.

Barn som er i god form etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som litt rennende nese eller sporadisk hoste.

Ta gjerne kontakt på koronatelefonen eller med fastlege for nærmere avklaring. Dette gjelder for både barn og voksne. Du finner all informasjon om hvordan du kontakter og bestiller test på kommunens nettside.

A03-P1-EPI001