Korona-telefon åpnes for ansatte i barnehage og skole

Fra mandag 27. april kan ansatte og ledere i barnehage og skole ringe kommunens korona-telefon - 90 50 90 52 - dersom det er noe de lurer på.

Sist oppdatert: 30.04.2021

Illustrasjon av korona-telefon

Korona-telefonen har vært åpen siden 12. mars. Så langt har kommunen fått rundt 6000 telefonhenvendelser fra innbyggere som har hatt spørsmål knyttet til korona-hverdagen i Trondheim.

Nå blir dette også et tilbud for ansatte og ledere i barnehage og skole. Helsepersonellet som besvarer telefonen, har den siste uka forberedt seg på å besvare spørsmål knyttet til åpningen av kommunens barnehager og skoler.

- Noen ansatte i skoler og barnehager kan føle på usikkerhet når skoler og barnehager nå gjenåpnes. Den nasjonale veilederen er til god hjelp for mange enheter og ansatte. Likevel kan det hende at noen sitter med spørsmål. Da kan korona-telefonen være et godt alternativ, sier Vigdis Ledal, avdelingsleder ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune.

De som betjener korona-telefonen bistår innbyggerne med å vurdere behov for testing, og svarer på generelle spørsmål om sykdom og smittevern. Det er ønskelig at ansatte ved skoler og barnehager først kontakter sin leder ved mistanke om smitte, og at de blir enige om hvem som ringer korona-telefonen. Ledere og ansatte ved Trondheim kommunes skoler og barnehager kan også få hjelp med å tolke de nasjonale anbefalingene og veilederne, blant annet med tanke på sykdom og smittevern. Det kan blant annet være spørsmål om hvordan de utformer smittevernet i sin enhet/avdeling.

Korona-telefonens åpningstider er 09.00-16.00 på hverdager og 11.00-17.00 i helgene.

A03-P1-EPI001