Åpner basecamp for folk med rus- og psykiske helseproblemer

Trondheim kommune ønsker å få bedre oversikt over ei sårbar gruppe i ei vanskelig tid. Et eget møtested skal bidra til at mennesker som sliter med rusrelaterte og psykiske helseproblemer, får en mulighet til å samles også under koronapandemien.

Sist oppdatert: 28.04.2021

Bilde av telt på Ytre Kongsgård
MØTEPLASS: Teltet som blir åpnet mandag, ligger på Ytre Kongsgård utenfor Erkebispegården.

Prosjektleder Anita Mian

Mandag 2. november kl. 11 åpner Trondheim kommune basecampen, et stort telt som er plassert på Ytre Kongsgård ved Erkebispegården. I teltet vil det være både elektrisk varme og hjertevarme.

- Hensikten med tiltaket er å skaffe bedre oversikt over miljøet, og å opprettholde tilgjengelighet til våre tjenester for en sårbar og utsatt gruppe mennesker, sier prosjektleder Anita Mian (bildet), som er avdelingsleder ved Enhet for rustjenester i Trondheim kommune.

Samarbeid med flere

Enhet for rustjenester har i samarbeid med frivillige aktører søkt og fått prosjektmidler via Fylkesmannen i Trøndelag til planlegging og oppstart av den nye møteplassen. Prosjektet er et samarbeid med Dagsverket, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Sorgenfri og brukerorganisasjoner.

- Vi ønsker å ha mulighet til å samle en større gruppe til aktivitet og måltid, og samtidig opprettholde smittevernregler. Til nå har vi prøvd å tilby utendørs aktiviteter på ulike lokasjoner ved å benytte allemannsretten, forteller Mian.

Ulike aktiviteter

På grunn av smittevern er det begrensninger i antall personer som kan oppholde seg i kommunens lokaler. Basecampen er derfor et godt alternativ for å opprettholde aktivitet. Håpet er at det blir lettere for brukerne å få kontakt med og bistand fra helse- og sosialfaglig personell på et fast sted.

På basecampen vil det være ulike typer aktiviteter. Musikk- og kulturinnslag, foredrag og kurs, matservering og trening er blant mange aktuelle innslag. Kommunen og samarbeidspartnerne oppfordrer både kommunale enheter og frivillige og ideelle aktører til å bidra med å fylle dagene med aktiviteter. Det er laget et eget bookingsystem hvor alle kan legge inn aktiviteter. Åpningstiden i storteltet vil være fra klokka 8 til 22 alle dager i uka.

Helse og velferd

A03-P1-EPI001