Kommuneoverlegen svarer om bruk av munnbind

Trondheim kommune gikk torsdag 10. desember ut med en anbefaling om bruk av munnbind i offentlige rom. I ettertid har det kommet en rekke spørsmål om dette. I denne artikkelen svarer kommuneoverlege Tove Røsstad på spørsmål mange nå lurer på.

Sist oppdatert: 11.12.2020

Bilde av en kvinne med munnbind
Etter at Trondheim kommune anbefalte bruk av munnbind i offentlige rom denne uka har det kommet inn en rekke spørsmål. I denne artikkelen svarer kommuneoverlege Tove Røsstad på spørsmål om hvor, når og hvordan du bør bruke munnbind.

OBS: Svarene i denne artikkelen ble gitt etter at Trondheim gikk ut med anbefalinger om bruk av munnbind 10. desember. Onsdag 16. desember vedtok formannskapet en forskrift som innfører et påbud om bruk av munnbind. Svarene i denne saken er gitt før dette påbudet, men er likevel gjeldende som svar på en rekke spørsmål om hvor og når munnbind skal brukes. 

 

Munnbind er et bidrag for å forhindre spredning av koronavirus. Men munnbind erstatter ikke at du fortsatt må holde avstand til andre, være nøye med håndhygienen, begrense antallet du har nærkontakt med. Munnbind erstatter heller ikke viktigheten av teste deg selv ved milde symptomer og selvsagt holde seg hjemme dersom du kjenner deg syk.

Gjelder ikke barn

Ungdom født før 2008 og voksne bes bruke munnbind innendørs i offentlige rom som når du går på butikken, i fellesområdene på kjøpesentrene, på serveringssteder med og uten skjenkebevilling, unntatt når man sitter ved bordet, når du deltar i arrangementer i tros- og livssynslokaler som gudstjenester, i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For de som utøver idrettslige aktiviteter, holder konserter eller står for andre kulturelle innslag, så gjelder ikke dette under selve aktiviteten.

Altså mens du spiller håndball, fotball, synger eller spiller gitar på en konsert eller lignende, så gjelder ikke anbefalingen om bruk av munnbind. Men i vrimlearealer, fellesarealer og på vei inn og ut av idrettshallen eller kulturhuset, anbefaler vi at du bruker et munnbind.

Det anbefales også at du bruker munnbind når du ferdes utendørs i tett befolkede områder, som for eksempel på julemarkedet på Torvet.

Ikke i skole og barnehager

Anbefalingen innebærer ikke bruk av munnbind i skoler og barnehager og heller ikke økt bruk av munnbind i andre kommunale tjenester og institusjoner.

Mange spørsmål

Etter at kommunen gikk ut med denne anbefalingen har mange sendt spørsmål til kommunen om hvor og i hvilke situasjoner denne anbefalingen gjelder. På generelt grunnlag er det grunn til å si at det ikke er noe problem om du bruker munnbind der du føler for å gjøre det. Det er bedre med litt for mye munnbind-bruk, enn litt for lite. Sunn fornuft kommer vi langt med.

Her er noen av spørsmålene som har kommet inn fra folk i Trondheim, og svarene fra kommuneoverlege Tove Røsstad.

Må jeg bruke munnbind når jeg går til frisøren min?
Anbefalingen gjelder i første omgang offentlig sted. Dette er plasser der det ikke er mulig å smittespore. Hos frisøren er det strenge smittevernrutiner, og frisøren skal ha oversikt over hvilke kunder som har besøkt salongen til hvilken tid.

Skal frisøren bruke munnbind?
Se over.

Hva med fysioterapeuter og andre helsearbeidere som skal drive behandling?
Se over.

Jeg tenker å delta på en gudstjeneste i kirken min, skal jeg ha på meg munnbind da?
Ja, dette regnes som et offentlig innendørs sted, og munnbind skal derfor brukes.

Jeg er prest, og skal holde gudstjeneste på søndag. Skal jeg bruke munnbind?
Som prest regnes man som “utøver” og trenger ikke benytte munnbind dersom dette påvirker utøvelsen av oppgavene i gudstjenesten. Men det er viktig at man holder anbefalt avstand til menigheten.

Gjelder anbefalingen om munnbind på biblioteket?
Ja, dette regnes som offentlig sted og anbefalingen gjelder.

Hva med vi som jobber på bibliotek, eller andre kulturinstitusjoner, skal vi bruke munnbind?
Når du står bak disken, evt. bak pleksiglass, og kan holde god avstand er ikke munnbind nødvendig. Men dersom du beveger deg rundt i arealet bør munnbind brukes.

Anbefaler kommunen at vi også bruker munnbind på kontoret der vi jobber?
Nei, dette er ikke offentlig plass og omfattes ikke av anbefalingen.

Jeg skal på et møte i neste uke med noen kolleger og eksterne forbindelser. Dette er innenfor smittevernreglene. Skal vi ha på oss munnbind under møtet?
Nei, det er ikke nødvendig med mindre møtet skjer på offentlig plass. Det er derimot viktig at alle som møter er friske og at man holder god avstand til hverandre. Arrangøren skal ha oversikt over alle møtedeltakere.

Jeg arbeider i kassen på en butikk, synes du jeg skal bruke munnbind?
Se svar om ansatte på bibliotek.

Jeg ser mange går med munnbind i bygatene, er det noe dere anbefaler?
Anbefalingen gjelder ikke generelt ferdsel utendørs. Men dersom du beveger deg i områder med mye trengsel - f.eks. i travel gågate eller julemarked - gjelder anbefalingen.

Jeg har lungesykdom og får problemer med pusten når jeg bruker munnbind. Gjelder anbefalingen også for meg?
Nei, personer som av medisinske grunner har problemer med å bruke munnbind, trenger ikke bruke dette. Disse må i stedet være ekstra påpasselig med å holde god avstand til andre og prøve å unngå situasjoner der det samles mye folk. Det er ikke behov for legeattest.

Jeg har et munnbind som en venn har sydd til meg. Kan jeg bruke det eller må jeg bruke de kostbare som selges på apoteket?
Du kan bruke munnbind som er selvsydd. Det anbefales da tre lag med stoff for at det skal beskytte tilstrekkelig. Du kan lese mere om bruk av munnbind på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Jeg skal besøke mamma på sykehjemmet, skal jeg ha munnbind på meg mens jeg er der?
Det er ingenting i veien for å bruke munnbind under besøket dersom du selv og den du besøker er komfortabel med det. Men vi anbefaler ikke generelt bruk av munnbind til besøkende i sykehjem. For mange sykehjemsbeboere er det å se hele ansiktet en viktig del av kommunikasjonen. Munnbind kan også gjøre det vanskelig å høre tale dersom hørselen er svekket.

De viktigste smitteforebyggende tiltakene er at du holder god avstand under besøket og ikke kommer på besøk dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært utsatt for smitte. Dersom du har vært i situasjoner der det har vært vanskelig å holde 1m avstand til andre (enn de du bor sammen med) bør du helst utsette besøket, alternativt holde minst 2m avstand.

Trenger jeg munnbind når jeg henter ungene i barnehagen?
Nei, men du skal holde god avstand til de ansatte, andre barn og deres foreldre. Barnehagen skal ha smittevernrutiner på plass for å ivareta dette.

Her finner du mer informasjon om smittevernstiltak skal gjennomføres i virksomheter med en-til-en kontakt.

Her finner du ytterligere informasjon fra Trondheim kommune

Samleside med korona-informasjon fra kommunen

Forbered deg på mer bruk av munnbind i offentlige rom

6 ting du må vite om munnbind-påbud i kollektivtrafikken

Ikke gi bestemor korona til jul - gode tips for julefeiringen

Du kan invitere familie og venner i jula

A03-P1-EPI001