Oppstart for traineeprogram for sykepleiere

Første september markerte vi starten på kommunens første traineeordning for nyutdannede sykepleiere. De 15 utvalgte sykepleierne ble ønsket velkommen av både ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør for helse, Wenche Dehli, under oppstarten på Leangen gård.

Sist oppdatert: 15.09.2021

Illustrasjonsbilde av nyutdannet sykepleier
Kunne du tenke deg en plass på traineeprogrammet?

Traineeordningen er den første piloten innen et større prosjekt som delvis finansieres gjennom kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

Fast hundre prosent stilling

De som har fått plass på programmet er blitt ansatt fast i en hundre prosent stilling i kommunen, og skal følge et løp hvor de har sin egen mentor. De skal også delta på en rekke kompetansedager gjennom perioden. Her vil fokuset være å videreutvikle egne ferdigheter og å få økt kjennskap til flere tjenesteområder.

Bred erfaring fra ulike fagområder

I løpet av de to årene skal traineene rullere mellom flere forskjellige tjenestested, noe som vil gi dem et innblikk i kommunens ulike tjenestetilbud innenfor helseområdet. De vil få erfaring innen alt fra psykisk helse og rus, helse og velferd, rehabilitering og helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, for å nevne noe.

Økt faglig trygghet og mestringsfølelse

Prosjektansvarlig for programmet, Gørill Tranås, løfter frem at målet er å gi nyutdannede sykepleiere en variert og trygg start på karrieren, samt å rekruttere og å holde på arbeidskraft. Dette er i tråd med erfaringer fra liknende traineeordninger andre steder i landet, hvor det er funnet at programmene har bidratt til både rekruttering av sykepleiere, økt kompetanse innen veiledning for mentorer, og faglig trygghet og mestringsfølelse blant sykepleierne.

Nye plasser lyses ut i desember

Kunne du tenke deg en plass på traineeprogrammet? Før jul starter vi neste rekrutteringsperiode. Vi håper du vil søke!

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

A03-P1-EPI001