Hjem NyheterNatur og Ungdom får årets 22. juli-minnestipend

Natur og Ungdom får årets 22. juli-minnestipend

Natur og Ungdom i Trondheim får stipendet på 15 000 kroner for sitt engasjement og sin pådriverrolle i arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Organisasjonen har tatt initiativ og bidratt til en rekke arrangement, diskusjoner, prosjekter og streiker for å sette klimasaken på dagsorden.

Det er Ressursgruppe for 22. juli minnestipend og Ungdommens bystyre som har bestemt at Natur og ungdom skal få årets stipend. 

Begrunnelsen:
FN`s bærekraftsmål omhandler alt fra god helse og utdanning, reduksjon av klimautslipp, likestilling mellom kjønn, mindre ulikheter, til fred og rettferdighet. 

I Trondheim er bærekraftsmålene sentralt i alt vi gjør og i alle politiske planer.

I den senere tid er det spesielt klimautfordringene som har skapt oppmerksomhet.

Her i Trondheim har vi fått se det enorme engasjementet de unge sitter inne med, gjennom en rekke arrangement, diskusjoner og debatter, klima-streiker og ulike prosjekter rundt om på skoler og barnehager.

Natur og Ungdoms lokalavdeling har vært en sterk pådriver og stemme i dette arbeidet.

Viktige utfordringer og spørsmål er blitt satt på den politiske dagsorden. 

Natur og Ungdom har via politisk aktivitet og samfunnsengasjement, bidratt til at stadig flere tar klima på alvor.

Stipendet deles ut under 22.julimarkeringa i Tordenskioldsparken. Det er fjerde gang dette stipendet deles ut. I fjor var det elevrådet ved Thora Storm videregående skole som fikk prisen for sin innsats for Abassi-familien. 

 

Om stipendet:
Det er formannskapet i Trondheim som har vedtatt å opprette et minnestipend med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011.

Stipendet er på kr 15 000,- og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Stipendet  skal brukes til å videreutvikle arbeidet de driver med. Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.  

 

Kontaktpersoner:
Mira Millimani Viem,
Lokallagsleder, Trondheim Natur og Ungdom
Mobil: 405 13 414

Zaineb Abdulsatar,
Leder i Kulturkomiteen Ungdommens bystyre,
Mobil: 941 99 689

Rune Sandmark, 
Ressursgruppe for Minnestipendet,
Trondheim kommune 
Mobil: tlf. 952 63 824

Minnestedet i Tordenskioldsparken

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001