Hjem NyheterAvspark for sykepleier-mentorer på Lerkendal

Avspark for sykepleier-mentorer på Lerkendal

Trondheim kommune blir først i landet med mentorordning for sine nytilsatte sykepleiere. Ballen ble satt i spill på Scandic Lerkendal torsdag, med nærmere 170 sykepleiere og ledere på banen.

NYTILSATT: Mentor og sykepleier Frida Stokken (t.h.) i samtale med nytilsatt sykepleier Ragnhild Brønstad Parnas, begge fra Munkvoll hjemmetjeneste.

- Dette er et unikt prosjekt, forteller prosjektleder Sissel Kvam.

- Ingen andre kommuner har en tilsvarende ordning på sykepleiersida. Derfor blir jobben som nå skal gjøres i Trondheim, viktig for hele landet, poengterer Kvam, som jobber med prosjektet Jobbvinner, hvor målet er å få sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen som arbeidsgiver - og bli der.

Suksess i prøveåret

2018 har vært et prøveår for det såkalte mentoreringsprogrammet i Trondheim kommune. Seks enheter har deltatt: Hjemmetjenestene Valentinlyst, Bergheim og Munkvoll og helse- og velferdssentrene Dragvoll, Ilsvika og Zion.

- I 2017 begynte 26 sykepleiere ved disse enhetene. 12 av dem forsvant igjen. I prøveåret begynte 24 nye sykepleiere. Bare én av dem sluttet. Vi kan trygt si at mentorordningen tegner til å bli en suksess, sier Sissel Kvam.

LEDER PROSJEKTET: Kommunen skal være en god arbeidsplass og en god læringsarena, sier prosjektleder Sissel Kvam.

Nå rulles mentorordningen ut ved alle aktuelle enheter. Den faglige samlingen torsdag var både en oppstart og en motivasjonstrigger for sykepleiere og avdelingsledere.

- Avdelingslederne er sentrale for at vi skal lykkes fullt ut. Mentorer trenger støtte. Det er viktig at avdelingslederne er der, at de ser mentorene og gir dem et klapp på skulderen. Det er også viktig at de setter av tid til samtaler, sier Kvam.

NTNU har så langt vært en viktig samarbeidspartner i pilotprosjektet, og hatt ansvar for den faglige kompetansehevingen hos mentorene.

Mange ledige stillinger

Trondheim kommune har, i likhet med mange andre kommuner, store utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Mange unge sykepleiere foretrekker å jobbe ved sykehus. Derfor er det viktig for Trondheim kommune å heve både omdømme og kvalitet på sykepleiernes hverdag i Trondheim kommune.

Per i dag er det 47 ledige sykepleierstillinger i Trondheim kommune. Hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord i Norsk Sykepleierforbund mener kommunen gjennom den nye mentorordningen, tar denne mangelen på alvor.

- Mentorer er vanlig i deler av næringslivet. Politiet har det. Lærere har det. Det er helt naturlig at også sykepleiere har det, sier Selfjord.

Selfjord forteller at godt fagmiljø, faglig utfordring og utvikling og et godt arbeidsmiljø er viktig for sykepleiere som vurderer kommunen. I tillegg ønsker de aller helst fast heltidsjobb.

- Og det å ha en mentor som hjelper dem i hverdagen, og særlig i starten i ny jobb, er også et klart fortrinn, mener Selfjord.

TILFREDS: Hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord i Norsk Sykepleierforbund har vært med i arbeidet med Mentoreringsprogrammet i Trondheim kommune

- En viktig jobb

Under mentor-avsparket på Lerkendal fortalte sykepleiere som hadde vært mentorer i prøveåret, om sine erfaringer så langt. Benedikte Hay ved Valentinlyst hjemmetjeneste understreket at det kan være tøft og utfordrende å være nytilsatt.

- Det er et stort sprang fra å være student, og bli fortalt alt du skal gjøre, til å stå alene med alt ansvaret. Plutselig kan du stå overfor oppgaver du ikke kan og kanskje føler at du ikke behersker, understreket Hay.

Christoffer Martinsen, sykepleier og mentor ved Munkvoll hjemmetjeneste, fortalte at det kan være en utfordring å finne tid til å være mentor i en hektisk hverdag.

- Det er jo alltid arbeidsoppgaver som skal gjøres, og derfor er det viktig at avdelingsleder er med og tilrettelegger.

Martinsen fortalte at ferske sykepleiere kan dele vanskelige og tunge erfaringer som mentoren må være med å bearbeide

- Vi er flere mentorer i hver sone, så vi har jo også muligheten til å diskutere slike situasjoner mellom oss.

Marie Wessel ved Bergheim hjemmetjeneste beskrev at mentorene får nære bånd til sykepleiere de følger.

- Du føler jo at du er med og gjør en viktig jobb, og jeg tror vi alle føler et slags ansvar for dem er vi er mentor for, skal bli i kommunen, sa Wessel.

MENTORER: Benedikte Hay (f.v.), Christoffer Martinsen, Frida Stokken, Carina Lian, Mona Røsdal og Marie Wessel i samtale med Sissel Kvam.

- Stolte av dere

Varaordfører Ola Lund Renolen åpnet samlingen på Lerkendal. Han var stolt over Trondheim kommune nå innfører mentorordning for sykepleiere.

- Gjennom dette vil våre nyansatte sykepleiere gradvis håndtere nye utfordringer, ta i bruk sin ferske fagkunnskap, kompetanse og kreativitet til å gjøre helsetjenestene bedre for brukerne våre og bidra til at kommunehelsetjenesten i Trondheim blir både bedre og mer innovativ.

Renolen skrøt av mentorene som gjør en veldig viktig jobb for alle brukerne, og gjennom det bidrar til at Trondheim kommune er en attraktiv arbeidsplass for sykepleiere.

- Jeg håper at disse engasjerte unge sykepleierne får erfare at i våre sykehjem, hjemmetjenester og boliger jobbes det i sterke tverrfaglige fellesskap med fokus på brukernes beste og til faglig utvikling gjennom å ta nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk.

Sist oppdatert: 12.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001