Hjem Ledig stillingJobb i helse

Jobb i helse

Det kommunale helsevesenet byr på spennende jobbmuligheter for mange ulike yrkesgrupper. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, men det er også stort behov for vernepleiere og helsefagarbeidere. Andre helsearbeidere i kommunen er blant annet leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, psykologer.

Trondheim skal være en by det skal være godt å bli gammel i. Vi jobber for å fremme helse, forebygge sykdom og stimulere til mestring og god livskvalitet i befolkningen. Vi vil gjerne ha deg med på laget.

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger innen helse i Trondheim kommune

Trondheim kommune lyser ut 100 prosent-stillinger som hovedregel. Det er mulig å få tilpasset stillingsprosent i perioder hvis du ønsker det.

Sykepleier i kommunen

Den kommunale helsetjenesten byr på mange spennende faglige utfordringer for en sykepleier. Beboere og brukere har ofte sammensatte lidelser. Det betyr at du bør være dyktig på kliniske observasjoner og kunne iverksette tiltak. Du får muligheten til å bygge relasjoner til både beboere/brukere og pårørende over tid.

Som ny sykepleier er vi opptatt av å gi deg en god start. Du vil ha dyktige kolleger med forskjellig fagbakgrunn som du kan rådføre deg med. Samtidig som avdelingsleder er tett på med veiledning og bistand.

Vi har stort sett todelt turnus med dag, kveld- og helgearbeid. Tredelt turnus kan avtales etter ønske. Mange enheter har halv- eller helårs kalenderplaner der du får mulighet til å påvirke egen turnus.

Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag, som aldri vil være kjedelig. Du vil følge brukerne tett, og du vil få egne primærbrukere, dvs at du er fast kontaktperson for flere brukere. 

Vernepleier i kommunen

Som vernepleier kan du få jobb innen rusomsorg, psykisk helse, eldreomsorg, hjemmetjeneste og oppveksttjenester som barnehage, skole og fritidstilbud, men de fleste vernepleierne jobber ved bo- og aktivitetstilbudene. 

Arbeidsoppgavene for en vernepleier i bo- og aktivitetstilbudene spenner vidt. Det handler blant annet om å bistå personer med helseutfordringer, administrere medisiner, praktisk hjelp til husarbeid eller hjelp til å mestre sosiale utfordringer. I Trondheim kommune jobber vernepleieren utviklingsfremmende, det vil si å hjelpe folk til gradvis å være mer og mer selvstendig og forebygge funksjonsfall og helseskade. Selvbestemmelse er sentralt for vernepleieren. Det er også inkludering og deltakelse. Målet er at uansett funksjonshemming så skal brukeren kunne delta på livets og samfunnets ulike arenaer på lik linje med alle andre. Utviklingsfremming handler om riktig hjelp til riktig tid, ikke for mye og ikke for lite.

Vernepleieren får ofte ansvar for å være primærkontakt, medisinansvarlig eller ansvarsvakt. Det å til enhver tid vite hvilken hjelp brukerne trenger og i hvilket omfang, krever kompetanse.

Som vernepleier er det mange karrieremuligheter innen bo- og aktivitetstilbudene. Du kan jobbe i botilbudet, i avlastningstjenesten eller på aktivitetstilbud. Vernepleierne får gjerne også lederansvar i takt med erfaring, evne og ønske.

Vernepleier Bård låser seg inn i leilighet

Bård Ferstad jobber som vernepleier i Bergheim hjemmetjeneste: En givende jobb

Klokka halv åtte om morgenen er han klar til å starte dagens runde med hjemmebesøk. Nede på parkeringsplassen står el-bilen og venter, klar til innsats, den også. I dag kjører vernepleier Bård Ferstad alene. Noen ganger er de to sammen, litt avhengig av hva det er som skal gjøres. 

Vernepleier Bård gjør klar el-bilen til kommunen

Første besøk er rett i nærheten, hos Asbjørn. Han trenger først og fremst hjelp til å få på strømpene. Bård bruker en strømpepåtrekker Doff N’ Donner, og strømpene er på på et blunk. Å få på seg strømper kan være vanskelig for en som er blitt gammel og mindre bevegelig, så mange trenger hjelp til akkurat dette. 

Vernepleier Bård hjelper en bruker å få på seg strømper

Ferden går videre til Erling. Han sitter i godstolen foran TVen når Bård kommer. På veggen i gangen henger et premieskap fullt av pokaler. Erling forteller gjerne om sin idrettskarriere. Premiene har han først og fremst fått fra en lang karriere som bueskytter, men han har også vært innom andre idretter. Bård smører på noen brødskiver til frokost, sørger for sårstell og at strømper kommer på.  

Vernepleier Bård smører på ei brødskive til en beboer

Bård Ferstad har jobbet i tre år som vernepleier i Bergheim hjemmetjeneste. Han liker seg godt, spesielt etter at de ble flere menn på jobben. “Vi trenger litt balanse i fordelinga av menn og kvinner” sier han. Han synes har gode kolleger. “Vi stiller opp for hverandre. Hvis en er litt bakpå på ruta si, stepper en annen inn, hvis det er nødvendig. Vi er også flinke til å bygge opp hverandre faglig med gode diskusjoner og refleksjoner. 

Bård synes jobben er givende, blant annet fordi det handler mye om kommunikasjon, det å oppnå en god dialog med brukeren er viktig. Bård er spesielt opptatt av å kunne veilede slik at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Det kan gå på veiledning i helt hverdagslige gjøremål. Veiledninga tar utgangspunkt i  det som kreves for at en bruker kan bo hjemme.

De han besøker vil gjerne prate litt, og det synes Bård er hyggelig. Men i begynnelsen var det lett å få dårlig samvittighet når han måtte dra videre til neste besøk. Han er mer vant til det nå. 

Så er det Ruth sin tur til å få besøk. Ruth er en humørfylt dame som har et helt spesielt forhold til akkurat Bård. 

-Han berga livet mitt da han fant meg i senga i vinter, sier hun. Bård sørga for at ambulanse kom og fikk henne på sykehus. Hun lå i senga og pustet ikke og var blå på leppene på grunn av mangel på oksygen. Det viste seg at hun hadde en alvorlig lungebetennelse. 

Vernepleier Bård snakker med en bruker

Hun tar ham i hendene og er tydelig takknemlig for det han gjorde den dagen i februar. 

Vernepleier Bård snakker med en bruker

Ruth forteller at hun har vært oversøster på sykehuset i byen og at hun er den yngste av i alt åtte søsken. Praten går lett mens Bård passer på at Ruth tar medisinene sine. 

Noen hundre meter unna bor Elisabeth. Hun skal også få hjelp til å få på seg strømper. Og ta medisinen sin. 

Vernepleier Bård snakker med en bruker

I løpet av dagen er Bård innom 12 forskjellige brukere i løpet av en dag. Alle disse får besøk fra hjemmetjenesten en eller flere ganger per dag. Det handler om å se til at de har det bra og hjelpe dem med det de trenger hjelp til for å klare seg hjemme.  

Helsefagarbeider i kommunen

Som helsefagarbeider i Trondheim kommune vil du jobbe med brukere med forskjellige hjelpebehov. For å ivareta brukerne på best mulig måte, er det viktig med en god relasjon til brukere og pårørende. Helsefagarbeiderne jobber ved helse- og velferdssentrene, bo- og aktivitetstilbudene og i hjemmetjenesten.

logo, jobb i helse

Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vil du få en utfordrende og spennende arbeidsdag. Du vil følge brukerne tett, og du vil få egne primærbrukere. Du vil lære deg å jobbe selvstendig og bli trygg på deg selv. Du vil også få mulighet til å jobbe tverrfaglig med mange andre helsefaglige yrkesgrupper, som vil føre til at du hele tiden har mulighet til å utvikle deg. Du har også mulighet til å videreutdanne deg innenfor fagfelt du synes er spennende. Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vil du oppleve at kompetansen din blir tatt på alvor, og du vil føle deg verdsatt som ansatt.

Rekrutteringstiltak

Kommunen har flere tiltak for å rekruttere,  beholde og utvikle kompetanse. 

Rekrutteringsstillinger for sykepleier- og vernepleierstudenter

Er du sykepleier- eller vernepleierstudent og ønsker å sikre deg en 100 prosent stilling allerede?  Da ønsker vi kontakt med deg. 

Dette er en unik mulighet til å få innblikk i de faglige utfordringene og de spennende oppgavene som kommunehelsetjenesten byr på. Samtidig blir du bedre kjent med organisasjonen Trondheim kommune.

Sykepleier er på medisinrommet og ordner med medisiner til brukerne

I en rekrutteringsstilling ansettes du i en helgestilling mellom 15-25 prosent, arbeider jul eller påske og minst seks uker i sommerjobb i minimum 75 prosent stilling. 

Dersom du starter i en rekrutteringsstilling, vil du få følgende godtgjørelser:

Kr 10.000 (brutto) for første års studenter
Kr 15.000 (brutto) for andre års studenter
Kr 20.000 (brutto) for tredje års studenter

Dette får du utbetalt som et engangsbeløp etter at du har jobbet i sommerferien for hvert studieår.

Hvis dette høres interessant ut, kan du ta kontakt med en av enhetene våre. 

Mentorordning

Det å være ny på en arbeidsplass kan være krevende, og som nytilsatt kommer du opp i mange nye og uventede situasjoner. For å ivareta nye ansattes behov for veiledning, trygghet, et godt fagmiljø, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø, har vi startet prosjekt med mentorordning. Å ha en mentor betyr å ha en fast kollega som du kan sparre med og som veileder deg i ditt første arbeidsår. 

I 2018 prøver vi ut hvordan en mentor på best mulig måte kan jobbe med nytilsatte, hvilken kompetanse en mentor trenger, og hvordan en ordning med mentor for nytilsatte kan se ut. I 2019 og 2020 skal vi gradvis implementere mentorordningen for alle nytilsatte i hjemmetjeneste, helsehus og helse- og velferdssenter. 

Ambassadører

Møt våre ambassadører: (fra venstre til høyre) Kristian, Elisa, Kristian, og Marte.

Fire ambassadører sitter ved et bordDette er en gruppe med stolte sykepleiere og vernepleiere som gjerne forteller historier om jobben de gjør i kommunen. Historier forteller ofte så mye mer enn rene beskrivelser. Og ambassadørene sine historier gjør det kanskje lettere å forestille deg hva det er vi jobber med i kommunen og hvordan du kan ha en viktig rolle i dette arbeidet. Du vil kanskje møte dem på utdanningsinstitusjoner og utdanningsmesser. Våre ambassadører jobber i hjemmetjeneste og på helse- og velferdssenter. 

Helsetjenesten i Trondheim kommune

består av hjemmetjenester, helsehus, helse- og velferdssenter, helse- og velferdskontor, helsevakt/legevakt, fastleger, smittevern, ergoterapi, fysioterapi, hjelpemiddelteknikere, Friskliv og mestring, Infosenter for seniorer, Ressurssenter for demens, ambulante innsatsteam (rehabiliteringsteam), bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede, og tjenester for psykisk helse og rus.

Oversikt over alle våre helsetjenester.

Hjemmetjenesten

Trondheim kommune ønsker at brukeren skal få bo hjemme så lenge det er mulig. Derfor jobber hjemmetjenesten hver dag tett opp mot brukerne for å hjelpe dem der de er og gi dem en god og forsvarlig tjeneste. 

ansatt i hjemmetjenesten på vei til huset til en bruker

I hjemmetjenesten jobber vi tverrfaglig og arbeidsdagen er variert.  

En arbeidsdag i hjemmetjenesten kan inneholde alt fra å varme mat til Anna på 85 som bor alene og ønsker å få bo i huset sitt så lenge som mulig, til å gi avansert sykepleie hjemme hos Per på 45 år som har kreft med spredning. Vi har mye kontakt med pårørende og fastleger. Mangfoldet av oppgaver ivaretas av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere, og vi samarbeider mye med andre kommunale enheter. For å sikre gode tjenester bruker vi helhetlig pasientforløp som kartleggingsverktøy. Primærkontakten har en viktig rolle som ansvarlig for å følge opp den enkelte  bruker og pårørende.  Det er ansatte med stilling over 50 prosent som blir tildelt ansvaret som primærkontakt. 

Satsingen på hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring demens og velferdsteknologi betyr at vi ser på den enkeltes ressurser og hjelper folk til å klare seg selv lengst mulig.

logo, jobb i helseHistorien om John kan være et eksempel på hvordan vi jobber: 

Etter at John på 85 år mistet kona si, var han deprimert og tiltaksløs. Sammen med våre ergo- og fysioterapeuter satte hjemmetjenesten i gang med å kartlegge hva John var i stand til å klare sjøl samtidig som han fikk øvelser/oppgaver. Målet var økt aktivitet og et bedre liv. Flere tiltak ble satt inn, og i dag klarer John seg fint på egen hånd - uten behov for hjemmetjeneste. 

Tverrfaglig kartlegging og fokus på ressurser og hverdagsaktiviteter er en fellesnevner i denne måten å jobbe på. Hjemmetjenesten tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer, og deres pårørende, mest mulig selvhjulpne.

Hjemmetjenesten i Trondheim kommune består av 12 enheter. Hver enhet yter bistand til hjemmeboende innenfor sitt geografiske område.  Vi har også 2 enheter som arbeider i hele kommunen. 

Oversikt over våre hjemmetjenester.

Helse- og velferdssenter

Det er mange personer som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp. For disse kan det være aktuelt å bo ved et av våre 24 helse- og velferdssenter. 

Helse- og velferdssentre gir heldøgnsomsorg og pleie til hovedsaklig eldre. Vi har totalt 24 helse- og velferdssenter i kommunen. 21 av disse er kommunale enheter, og 3 er drevet av ideelle organisasjoner. 

Bygningen til Byneset helse- og velferdssenter

Det er både store og små helse- og velferdssenter. Det minste senteret har plass til 24 beboere, mens det største har plass til 96 på sykehjemmet og har i tillegg 50 omsorgsboliger. Sentrene består av sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv, og aktivitetstilbud for seniorer. Enkelte helse- og velferdssentre gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Helse- og velferdssenter er både plassen hvor personer som trenger heldøgnsomsorg bor og den plassen de får omsorg og pleie. Beboere kan innrede med egne møbler og private gjenstander, og kan forme sin tilværelse som de ønsker så lenge det ikke går utover behandlingen. 

Ansatte med helsefaglig utdanning og over 50 prosent stilling får en rolle som primærkontakt. Primærkontakten skal være et bindeledd mellom beboer/pårørende og resten av sykehjemmet. Denne har det overordnede ansvaret for pasienten og er første kontaktpunkt for pårørende. 

På helse- og velferdssenter jobber også aktivitører. Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere på helse- og velferdssentre. Aktivitørene samarbeider blant annet med aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim folkebibliotek. Noen av byens helse- og velferdssentre har også egne bydelskaféer. Kaféene er åpne for alle. 

Helse- og velferdssentrene har serviceverter. Disse har ansvar for mat og kjøkkenoppgaver. Ordningen med serviceverter bidrar til bedre tjenestetilbud til pasientene og at øvrig personale får brukt mer tid på stell og pleie.

Oversikt over våre helse- og velferdssenter

Bo- og aktivitetstilbud

I Trondheim kommune har vi to bo- og aktivitetstilbud i hver bydel, altså åtte enheter.

Bo- og aktivitetstilbudene gir tjenester til personer med utviklingshemming av ulik grad og ulike årsaker. Noen bor i kommunale eller private bofellesskap, noen har kjøpt selv eller leier av kommunen i nærheten av bofellesskap. Vi gir også avlastning og aktivitetstilbud til personer som fremdeles bor hjemme sammen med sine pårørende.  

brukere i bofellesskap kaster på blikkboksKonsert med beboere på et bo- og aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudene har ulike typer aktiviteter. Disse har lokaler i alle bydeler i Trondheim. Her har vi tilbud om sanserom (snoozelen), opplæring og utvikling av alternativ og/eller supplerende kommunikasjon for de som trenger dette. Det kan også være tilbud om opplevelser  og jobbaktiviteter som for eksempel å bringe internpost, produksjonsoppgaver, rydding av kommunens strandlinje og parker og mange andre aktiviteter. 

Oversikt over våre bo- og aktivitetstilbud

Helsehus

Helsehusene er det kommunale tilbudet for korttidsplasser. Helsehusene er for mennesker som midlertidig trenger ekstra kommunal helsehjelp som de ikke kan få hjemme eller på institusjon. 

Helsehusene tilbyr:

  • behandling 
  • medisinsk observasjon
  • rehabilitering 
  • avlastning/vedlikeholdstrening

I tillegg har noen av helsehusene tilbud om:

  • dagrehabilitering
  • lindrende behandling
  • intermediær avdeling (en avdeling for pasienter som er "for friske" til å ligge på sykehuset og "for syke" til å kunne ha nytte av annet kommunalt tilbud)
  • bufferplasser eller trygghetsplasser 

Også helsehusene har serviceverter.

Vi har tre helsehus i Trondheim: Nidarvoll helsehus, Søbstad helsehus, og Øya helsehus.

Kontakt oss

Oversikt over alle våre helsetjenester

Sist oppdatert: 03.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001