Hjem Kunngjøringer av planer_MAL-1B-offentlig ettersyn-Plannavn, detaljregulering, planident

_MAL-1B-offentlig ettersyn-Plannavn, detaljregulering, planident

Frist for innspill: 01.09.2019

Overnevnte plan er 01.09.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen

Sammendrag

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 1

Vedlegg2

Vedlegg3

Vedlegg4

Vedlegg5

Vedlegg6

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 25.10.2018

A03-P1-EPI001