Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerOkstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Klagefrist: 04.06.2018

Overnevnte plan er 12.04.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Okstad skole som i dag er en 1.-4. trinnskole. Ny skole skal romme 280 elever fra 1.-7. trinn. I tillegg vil planen ta høyde for endrede parkeringsforhold og ny adkomst.

Planbeskrivelsen bygger på plankonsulentens beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/2328

Sist oppdatert: 08.05.2018

A03-P1-EPI001