Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerHårstad Mindes veg, gnr/bnr 324/177, 324/5 og 325/220,detaljregulering, r20160002

Hårstad Mindes veg, gnr/bnr 324/177, 324/5 og 325/220,detaljregulering, r20160002

Klagefrist: 07.05.2018

Overnevnte plan er 01.03.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring boliger. Disse er organisert i lave blokker på mellom tre og fire etasjer og i to etasjes rekkehus. Adkomstveien inn i planområdet, Hårstad Mindes veg, er allerede opparbeidet og fører bl.a. inn til barnehagen, som ligger midt i planområdet og er regulert tidligere. Parkering ligger under bakken, under boligblokkene.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:
- Plankart under grunnen
- Plankart over grunnen

Planbestemmelser

Vedtatt reguleringsplan

Vedtak og saksfremstilling

 

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/50141

Sist oppdatert: 10.04.2018

A03-P1-EPI001