Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerGildheim, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180008

Gildheim, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180008

Klagefrist: 29.10.2018

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å oppgradere dagens holdeplass ved Gildheim langs Rv. 706, i retning mot sentrum, til metrobusstandard. Dette innebærer å etablere ny stasjon ca. 70 meter vest for dagens holdeplass. Stasjonen utformes som en busslomme med en 40 meter lang plattform.
Sykkelveg legges i bakkant av plattformen for å hindre konflikt mellom syklende og ventende busspassasjerer. Gjennom stasjonsområdet vil plattformen fungere som fortau.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28175

Sist oppdatert: 04.10.2018

A03-P1-EPI001