Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerAnton Bergs veg 56 A og B, gnr/bnr 194/406 m.fl., detaljregulering, r20160003

Anton Bergs veg 56 A og B, gnr/bnr 194/406 m.fl., detaljregulering, r20160003

Klagefrist: 17.07.2017

Overnevnte plan er 18.05.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging og økt utnyttelse av planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/53188

Sist oppdatert: 31.01.2018

A03-P1-EPI001