Arkiv offentlig ettersyn

Oversikt over saker til offentlig ettersyn der frist for merknad har løpt ut.

2021

Granåsvegen 51 og 51 B, detaljregulering,r20200036

Frist for innspill: 27.09.2021

Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Frist for innspill: 27.09.2021

Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025 - Begrenset høring

Frist for innspill: 23.08.2021

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Frist for innspill: 05.09.2021

Gnr/bnr 400/86 m.fl., Trondheim Katedralskole, detaljregulering, r20200030

Frist for innspill: 22.08.2021

Dronningens gate 10 og Thomas Angells gate 5, detaljregulering, r20212009

Frist for innspill: 22.08.2021

Skjetleinskogen, detaljregulering, r20190037

Frist for innspill: 22.08.2021

Bryns vei 7, detaljregulering, r20190027

Frist for innspill: 22.08.2021

Heggstadflata, del av gnr/bnr 200/1 og 199/1, detaljregulering,r20190018

Frist for innspill: 01.09.2021

Temaplan for klimatilpasning

Frist for innspill: 20.09.2021

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 05.07.2021

Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Frist for innspill: 05.07.2021

Sem Sælands vei 11, detaljregulering, r20200025

Frist for innspill: 05.06.2021

Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 175/1, detaljregulering av grav- og urnelund, r20190033

Frist for innspill: 05.06.2021

Vestre Lund, gnr/bnr 178/295 m.fl., detaljregulering, r20190032

Frist for innspill: 29.05.2021

Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering, r20190010

Frist for innspill: 24.05.2021

Elgeseter gate 1 og Klostergata 9, detaljregulering, r20180042

Frist for innspill: 08.05.2021

Detaljregulering av Reier Søbstads veg 12, gnr/bnr 197/535, 540, 579 m.fl., Saupstad lokale sentrum, r20190029

Frist for innspill: 08.05.2021

Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, detaljregulering, 20190028

Frist for innspill: 08.05.2021

Østmarkveien 3 og 5, gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014

Frist for innspill: 10.04.2021

Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L. Vogt veg 1 og 3, detaljregulering, r2020002

Frist for innspill: 13.03.2021

Øvre Marienlyst 3, detaljregulering, r20190026

Frist for innspill: 31.03.2021

Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Frist for innspill: 27.02.2020

Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering, r20090048

Frist for innspill: 20.02.2021

Heggdalen, Bynesvegen 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Frist for innspill: 20.02.2021

Fv. 950 Reppekrysset - Være, detaljregulering, r20190013

Frist for innspill: 20.02.2021

Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1, detaljregulering, r20200012

Frist for innspill: 10.04.2021

Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering, r20180012

Frist for innspill: 24.05.2021

Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Frist for innspill: 19.07.2021

Røsslyngvegen 1 og 3, detaljregulering, r20180049

Frist for innspill: 06.08.2021

Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau, r20200026

Frist for innspill: 08.05.2021

2020

Begrenset offentlig ettersyn av Kvalitetsprogram for Nyhavna

Frist for innspill: 17.06.2020

Utbyggingsrekkefølge i kommuneplanens arealdel, kunnskapsgrunnlag

Frist for innspill: 11.02.2021

Jakobslivegen 7 og Tunvegen 5 og 5A, detaljregulering, r20190009(2)

Frist for innspill: 16.01.2021

Osloveien 129, detaljregulering, r20170007

Frist for innspill: 16.01.2021

Osloveien 129, detaljregulering, r20170007

Frist for innspill: 16.01.2021

Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Frist for innspill: 02.01.2021

Torgård, del av gnr/bnr 310/1, 310/2 og 309/1, detaljregulering,r20150033

Frist for innspill: 05.12.2020

Selsbakkvegen 37, detaljregulering, r20160007

Frist for innspill: 14.11.2020

Kjøpmannsgata 73, detaljregulering, r20180045

Frist for innspill: 14.11.2020

Østre Rosten 47, Tiller videregående skole, detaljregulering, r20190024

Frist for innspill: 24.10.2020

Bakkehellet 5, detaljregulering, r202000013

Frist for innspill: 24.10.2020

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Frist for innspill: 05.10.2020

Nyhavna, utredning av metrobusstrase

Frist for innspill: 28.09.2020

Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Frist for innspill: 28.09.2020

Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Frist for innspill: 28.09.2020

Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030, begrenset høring

Frist for innspill: 01.09.2020

Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, k2019002

Frist for innspill: 29.08.2020

Magnus Berrføtts veg 28, Valentinlyst gård, detaljregulering, r20200001

Frist for innspill: 29.08.2020

Gatebruksplan for Midtbyen

Frist for innspill: 01.10.2020

Fagerlivegen 1, detaljregulering, r20190003

Frist for innspill: 08.08.2020

Innherredsveien 108 og 108 B, detaljregulering, r20180017

Frist for innspill: 08.08.2020

Kommuneplanmelding om byutvikling, Grønn strek for en trygg framtid

Frist for innspill: 15.09.2020

Vassfjellet vinterpark, detaljregulering, r20120001

Frist for innspill: 11.07.2020

Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3, detaljregulering, r20190025

Frist for innspill: 06.07.2020

Veisletten alle 13, detaljregulering, r20170023

Frist for innspill: 22.06.2020

Kvenildstrøa, gnr/bnr 313/2, detaljregulering, r20190012

Frist for innspill: 22.06.2020

Byåsvegen 180, detaljregulering, r20180006

Frist for innspill: 30.05.2020

Begrenset høring etter endring i planforslag, Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Frist for innspill: 13.03.2020

Boligsoneparkering Ila

Frist for innspill: 16.08.2020

Marie Michelets veg 9A og B, detaljregulering, r20190016

Frist for innspill: 04.04.2020

Harald Torps veg, gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m. fl., detaljregulering, r20180051

Frist for innspill: 14.03.2020

Fv 6680 Kambrua- Lia, gang- og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Frist for innspill: 22.02.2020

Stavnevegen 25, 27 og 29 og gnr/bnr 95/578, detaljregulering, r20120010

Frist for innspill: 15.02.2020

Nordre gate 18 og 20 , og Thomas Angells gate 20, detaljregulering,r20190004

Frist for innspill: 15.02.2020

Prosessplan Heimdal

Frist for innspill: 15.02.2020

Prosessplan Heimdal

Frist for innspill: 15.02.2020

Kongens gate 87, detaljregulering, r20180011

Frist for innspill: 16.01.2021

Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5A, detaljregulering, r20200003

Frist for innspill: 16.01.2021

Masseuttak og oppfylling, Furuhaugen, detaljregulering, K2017009

Frist for innspill: 03.02.2020

Boligtomter ved Småullvegen, detaljregulering, K2019001

Frist for innspill: 03.02.2020

Masseuttak og oppfylling, Nedre Forseth, detaljregulering, K2018002

Frist for innspill: 03.02.2020

Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m fl, detaljregulering, r20180018

Frist for innspill: 02.05.2020

Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Frist for innspill: 02.05.2020

Lilleby B5, gnr/bnr 415/20, 22 og 24, detaljregulering, r20190017

Frist for innspill: 15.06.2020

Kvalitetsprogram for Nyhavna

Frist for innspill: 01.10.2020

Lundvegen, detaljregulering av fortau, r20200005

Frist for innspill: 28.09.2020

Olaf Grilstads veg 3, detaljregulering, r20200015

Frist for innspill: 21.11.2020

Utredning om Litlvatnet til offentlig ettersyn

Frist for innspill: 15.01.2021

Østre Rosten 28, 30, 32 og 34 og gnr/bnr 323/1060 m.fl., detaljregulering, r20200009

Frist for innspill: 06.02.2021

Kommunedelplan Klett 2021-2033, k20130013

Frist for innspill: 06.02.2021

2019

Overvik felt B1 sør, detaljregulering, r20190039

Frist for innspill: 08.02.2020

Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., detaljregulering, r20170045

Frist for innspill: 08.02.2020

Tempe og Valøya, områderegulering, r20120020

Frist for innspill: 08.02.2020

Selsbakkvegen 55, detaljregulering, r20180040, begrenset høring

Frist for innspill: 09.01.2020

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl., detaljregulering, r20180026 - Begrenset høring

Frist for innspill: 21.12.2019

Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Frist for innspill: 11.01.2020

Gnr/bnr 55/20 og 55/46, Valentinlyst, detaljregulering, r20190021

Frist for innspill: 07.12.2019

E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset - Værestunnelen, detaljregulering, r20180014

Frist for innspill: 26.10.2019

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025, Ny begrenset høring - Ny endring av reguleringsplan

Frist for innspill: 30.09.2019

Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

Frist for innspill: 01.12.2019

Snarvei til Berg skole, detaljregulering, r20190015

Frist for innspill: 19.10.2019

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Frist for innspill: 15.10.2019

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Frist for innspill: 01.10.2019

Del av gnr/bnr 156/8, ved Ringvålvegen, detaljregulering, r20180004

Frist for innspill: 21.09.2019

Olaf Bulls veg 38, r20180053

Frist for innspill: 07.09.2019

Selsbakkvegen 55, r20180040

Frist for innspill: 10.09.2019

Fv.707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025

Frist for innspill: 07.09.2019

Leangen senterområde, felt B2 og B3, detaljregulering, r20180010

Frist for innspill: 10.08.2019

Øvre Rotvoll, områderegulering, begrenset høring, r20150025

Frist for innspill: 01.08.2019

Lutelvvegen, gnr/bnr 23/369, 24/310 m.fl., detaljregulering, r20180027

Frist for innspill: 13.07.2019

Fredlybekken, øvre del, Utleirvegen - Klæbuveien, detaljregulering, r20120024

Frist for innspill: 06.07.2019

Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Frist for innspill: 29.06.2019

Fagertunvegen 3, 5, 7, detaljregulering, r20180005

Frist for innspill: 29.06.2019

Området mellom Tunellvegen og Ringvålvegen gnr/bnr 177/657, detaljregulering r20180050

Frist for innspill: 15.06.2019

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl. detaljregulering, r20180026

Frist for innspill: 15.06.2019

Del av Petter Eggens plass og Schjoldagerveita, detaljregulering, r20180043

Frist for innspill: 01.06.2019

Østmarka, gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Frist for innspill: 11.05.2019

Kommunedelplan for Sluppen - anbefaling av samferdselsprinsipper til grunn for videre arbeid, begrenset høring

Frist for innspill: 01.04.2019

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Frist for innspill: 11.05.2019

Innherredsveien 103, detaljregulering, r20130036, begrenset høring

Frist for innspill: 05.04.2019

Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Frist for innspill: 16.03.2019

Avfallsplan for Trondheim kommune 2018-2030

Frist for innspill: 10.03.2019

Tungavegen 1, gnr/bnr 4/2, 4/10 og 4/13 m.fl., detaljregulering, r20170034

Frist for innspill: 23.02.2019

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene - om oppdeling av bolig til hybler

Frist for innspill: 23.02.2019

Peder Morsets veg 21, detaljregulering, r20180013

Frist for innspill: 02.11.2019

Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Frist for innspill: 27.07.2019

2018

Østmarka snuplass, detaljregulering, r20180037

Frist for innspill: 09.02.2019

Høgskoleringen 11, detaljregulering, r20180034

Frist for innspill: 09.02.2019

Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Frist for innspill: 22.12.2018

Sentervegen, metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180038

Frist for innspill: 22.12.2018

Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen - Hommelvik, r20180015

Frist for innspill: 15.12.2018

Haakon VIIs gate 4, detaljregulering, r20130055

Frist for innspill: 08.12.2018

Sentervegen, gnr/bnr. 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Frist for innspill: 08.12.2018

Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Frist for innspill: 27.10.2018

Marienborg nord, detaljregulering, r20150006

Frist for innspill: 27.10.2018

Tukthuset, detaljregulering, r20180028

Frist for innspill: 27.10.2018

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Frist for innspill: 10.11.2018

Planprogram for samlet campus NTNU - tilleggsutredninger

Frist for innspill: 09.11.2018

Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030

Frist for innspill: 12.01.2019

Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus

Frist for innspill: 20.01.2019

Lilleby-området B6-1 og Ladeveien 7 B, detaljregulering, r20180024

Frist for innspill: 08.09.2018

Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4 og 4B, detaljregulering, r20180019

Frist for innspill: 08.09.2018

Boligpolitisk plan

Frist for innspill: 01.09.2018

Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Frist for innspill: 13.01.2018

Øvre Sofustrøa 2 og 4 og del av gnr/bnr 206/75 m.f., detaljregulering r20150034

Frist for innspill: 20.01.2018

Trondheim Stasjonssenter, detaljregulering, r20140024

Frist for innspill: 10.02.2018

Leangen stasjon, detaljregulering, r20160021

Frist for innspill: 10.02.2018

Gatebruksplan for Midtbyen, prosessplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn

Frist for innspill: 10.02.2018

Planprogram for tematisk kommunedelplan, lokale sentrum og knutepunkter

Frist for innspill: 13.01.2018

Prosessplan for byutviklingsstrategi, strategi fo areal- og transportutvikling i Trondheim 2050

Frist for innspill: 16.01.2018

Nordøstre kvadrant i Midtbyen, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Frist for innspill: 10.02.2018

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, prosessplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn

Frist for innspill: 10.02.2018

Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Frist for innspill: 24.02.2018

Midteggen, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20170038

Frist for innspill: 10.03.2018

Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Frist for innspill: 10.03.2018

Casper Lundes veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170043

Frist for innspill: 17.03.2018

Lerslia, del av gnr/bnr 215/1, 215/2 m.fl., detaljregulering, r20150037

Frist for innspill: 24.03.2018

Lund endeholdeplass, metrobuss, detaljregulering, r2018002

Frist for innspill: 24.03.2018

Anders Søyseths veg, metrobusstasjon, detaljregulering, r20170040

Frist for innspill: 07.04.2018

Tungaveien 26, detaljregulering, r20170019

Frist for innspill: 21.04.2018

Ola Frosts veg, detaljregulering,r20150037

Frist for innspill: 28.04.2018

Arnt Smistads veg - Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Frist for innspill: 05.05.2018

Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering-begrenset høring, r20160029

Frist for innspill: 25.04.2018

Ranheim omstigningspunkt, metrobusstasjon,detaljregulering, r20180016

Frist for innspill: 19.05.2018

Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Frist for innspill: 19.05.2018

Heimdalsvegen 10 og 12, detaljregulering, r20170036

Frist for innspill: 19.05.2018

Fv910, Innherredsveien, fra Saxenborg allé til Stadsing Dahls gate , detaljregulering, r20140034

Frist for innspill: 19.05.2018

Osloveien 64 og 66, detaljregulering, r20170001

Frist for innspill: 26.05.2018

Ivar Lykkes veg, detaljregulering, r20170031

Frist for innspill: 23.06.2018

Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27 og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032

Frist for innspill: 23.06.2018

Fv 704 Sandmoen - Røddekrysset, detaljregulering, r20180021

Frist for innspill: 07.07.2018

Nardovegen 6, detaljregulering, r20170006

Frist for innspill: 07.07.2018

Bjørndalen, detaljregulering av gang- og sykkelbru, r20120002

Frist for innspill: 18.08.2018

Olav Tryggvasons gate 17 19, 21 og 23 og Thomas Angells gate 10B, 12, 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Frist for innspill: 18.08.2018

Odd Husbys veg 5, 5A, 8 og 8B, detaljregulering,r20170003

Frist for innspill: 11.08.2018

Furuåsen, gnr 312 bnr 1 og 2, detaljregulering, r20150016

Frist for innspill: 01.09.2018

Kommunedelplan for Sluppen

Frist for innspill: 01.09.2018

Tyholtveien fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Frist for innspill: 01.09.2018

Kastbrekka, gnr/bnr 87/7 og 88/8, detaljregulering, r20160028

Frist for innspill: 01.09.2018

Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Frist for innspill: 29.09.2018

Heimdalsvegen 1, 3, 3B og 3C, detaljregulering, r20170008

Frist for innspill: 20.10.2018

Felt B1 på Overvik gnr/bnr 20/105, detaljregulering, r20150043

Frist for innspill: 28.04.2018

Eldre

Strandveien 75, Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Frist for innspill: 18.03.2017

Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Frist for innspill: 16.12.2017

Haakon VIIs gate 14, detaljregulering, r20160019

Frist for innspill: 02.12.2017

Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Frist for innspill: 02.12.2017

Lade allé 73, detaljregulering, offentlig ettersyn og varsling av utvidet planområde, r20140047

Frist for innspill: 02.12.2017

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen, begrenset høring

Frist for innspill: 30.08.2015

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering

Frist for innspill: 04.03.2014

Byåsveien 162, detaljregulering,r20140038, begrenset høring

Frist for innspill: 06.04.2018

Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Frist for innspill: 12.03.2016

Fernanda Nissens veg gnr. , gnr/bnr 13/51, detaljregulering, r20160038

Frist for innspill: 18.11.2017

Sist oppdatert: 02.11.2021

A03-P1-EPI001