Kommunedelplan Landbruk i Trondheim: Forslag til planprogram

Følgetekst: Formannskapet vedtok i sak 202/20 å sende forslag til planprogram for kommunedelplan Landbruk i Trondheim ut på høring, og samtidig legge det ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres sammen med varsel om oppstart av planarbeidet. 

Forslag til planprogram 

Planprogrammet skal gi en oversikt over hvilke problemstillinger, fagområder og formål en landbruksplan skal vektlegge, og gi en oversikt over det kommende planarbeidet. Kommunen ved Miljøenheten ønsker medvirkning fra næringa og byens befolkning i høringsperioden, og håper at planprogrammet og det kommende planarbeidet vekker engasjement og interesse.

Ønsker du å komme med innspill eller merknader?

Hva slags landbruk ønsker du deg for Trondheim? Planprogrammet er på offentlig høring nå. Alle interesserte kan se planprogrammet og uttale seg til det. Planprogrammet kan ses på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på egne nettsider. Uttalelser sendes til Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no, innen 09.10.20. Merkes med saksnummer 20/19068.

En kopi av planprogrammet kan også sendes på e-post eller med vanlig post ved forespørsel.

Frist for innspill: 09.10.20.

Sist oppdatert: 26.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3