Arkiv andre planer

Oversikt over tidligere saker kunngjort under annet planarbeid.

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 10.10.2021

Forslag til etablering av boligsoneparkering i Ila

Frist for innspill: 29.03.2020

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene, om oppdeling av bolig til hybler - Ingen klageadgang på denne planen

Frist for innspill: 01.01.0001

Detaljregulering av Fredlybekken øvre del, mellom Utleirvegen og Klæbuveien. Varsel om at planarbeid gjenopptas. Frist for innspill 07.12.2018

Frist for innspill: 07.12.2018

Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim, 17/33142 - Offentlig ettersyn, frist 04.05.18

Frist for innspill: 04.05.2018

Sist oppdatert: 02.01.2018

A03-P1-EPI001