Kunngjøringer av planer

Oversikt over kunngjøringer av arealplaner hvor det er mulighet til å medvirke eller klage (Les mer om medvirkning i arealplaner).

Kunngjøringer under "igangsatt planarbeid", "offentlig ettersyn" og "andre planer/annet planarbeid" angir frist for å medvirke/sende inn merknad, mens frist under "vedtatt plan" angir frist for å sende inn klage på vedtaket.

Igangsatt planarbeid

_MAL-1D-Igangsatt planarbeid

Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, k20210049

Offentlig ettersyn

Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33, detaljregulering, r20210001

Frist for innspill: 03.01.2022

Tiller-ringen 179, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3,detaljregulering, r20190023

Frist for innspill: 03.01.2022

_MAL-1B-offentlig ettersyn-Plannavn, detaljregulering, planident

Frist for innspill: 21.06.2021

Lade allé 84, detaljregulering, r20210015

Frist for innspill: 22.11.2021

Kommunedelplan for Sluppen, k20210005

Frist for innspill: 06.12.2021

Vedtatte planer

Andre plankunngjøringer

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Boligsoneparkering i Ila

Dobbeltsporet jernbane Leangen-Hommelvik, kommunedelplan, k20180015

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Søknad fra Ranheim Paper & Board AS

Vedlegg, kommende sak

Se midlertidig oversikt over vedlegg inntil kunngjøringene av sakene er publisert

Tidligere kunngjøringer

Se utløpte kunngjøringer i tidligere Klæbu kommune

Se utløpte kunngjøringer av igangsatt planarbeid

Se utløpte kunngjøringer av planer til offentlig ettersyn

Se utløpte kunngjøringer av vedtatte planer

Se utløpte kunngjøringer av andre planer

Sist oppdatert: 23.06.2021

A03-P1-EPI001