Koronavaksine

Alle innbyggere i Trondheim har fått tilbud om vaksine mot korona. Du kan bestille time for vaksinering via digitalt skjema.

Mann som får vaksine

Hvem får koronavaksine nå?

Alle over 16 år kan når som helst bestille vaksine. Barn mellom 12 og 16 år må ha samtykke fra foresatte.

Personer som er 65 år eller eldre - dose tre

Hvis du er 65 år eller eldre, kan du bestille oppfriskningsdose (dose tre) på Min side.

Det må ha gått minst fem måneder siden du fikk andre dose med koronavaksine.

Dersom du ikke har mottatt sms og det har gått minst fem måneder etter andre dose med koronvaksine, kan du likevel bestille time.

Personer i risikogruppen - dose tre

Det må ha gått minst fire uker siden du fikk andre dose med koronavaksine før du kan få tredje dose med koronavaksine.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Trondheim kommune og du tilhører en av disse gruppene, må du registrere deg via kommunens nettside ved å gå inn på Min side.

Vaksiner som brukes i Trondheim

Det er vaksine fra Pfizer og Moderna som nå brukes i Trondheim. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Bestille time for vaksinering

Skjema

Du kan bruke digitalt skjema for å bestille time for vaksinering.

Logg inn for å bestille time for vaksinering

Pårørende kan bestille for deg ved å logge seg på skjemaet med sin digitale ID.

Telefon

Hvis du ikke kan bestille time på nettet, kan du ringe telefon 90 50 90 52.

Dette bør du vite før du bestiller

Kan jeg bare møte opp (drop-in), eller må jeg bestille time?

Du kan møte opp til drop-in-time mandag til fredag klokka 09.00-14.00 på vaksinestasjonen på Sluppen.

For å unngå kø, anbefaler vi likevel at du bestiller time på forhånd.

Hvor lenge bør jeg vente hvis jeg skal ta en annen vaksine?

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med koronatelefonen 90 50 90 52. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Avbestille eller endre time

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du endre eller avbestille timen ved å logge deg inn på bestillingsskjemaet, eller ringe 90 50 90 52.

Når er timen min?

Du kan logge deg inn på bestillingsskjemaet for å se når du har time for vaksinering.

Samtykke for vaksinering av barn og unge under 16 år

Barn og unge under 16 år skal ha skriftlig samtykke til vaksinering fra begge foresatte med foreldreansvar for å kunne få vaksinen. Ta med skjemaene til vaksinestasjonen.

For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten.

Ta med utfylt samtykkeskjema og egenerklæringsskjema til vaksinetimen.

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinering foregår på Sluppen.

Adresse: Sluppenvegen 14, NTNUs eksamenslokaler.

Parkering: Det er lagt til rette for parkering av opptil 300 biler på parkeringsplass rett bak lokalene.

Buss: AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Fra Lerkendal går bussene tur-retur hvert 20. minutt mellom klokka 07.59 og 15.49 på hverdager. Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen foregår på Sluppen.

Les mer om vaksinestasjonen på Sluppen.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må selv ordne deg transport til vaksinelokalet.

AtB kjører shuttlebusser (rutenummer 19) mellom Lerkendal og Sluppen. Rutetidene formidles gjennom

Se mer informasjon på AtBs nettsider.

Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?
  • Møt presis
  • Bruk munnbind
  • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde
  • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
  • Ta med oppdatert medisinoversikt
Kan jeg ha med meg ledsager?

Du kan ha med deg nødvendig ledsager, hvis du har behov.

Dersom du er avhengig av å benytte handikaputgang etter vaksinering, må du si fra til vekter om dette på vei inn, slik at du kan få et utgangspass.

Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?

Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter.

Hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon, må du observeres i 60 minutter.

Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til timen hvis du har forkjølelsessymptomer eller andre tegn på infeksjonssykdom.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Logg på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat

Mer informasjon om koronasertifikat på helsenorge.no og hos FHI.

Mer informasjon

Om koronavaksinen

Om vaksinering av ungdom 12-15 år

More information about vaccination from the public health authorities

The Coronavirus immunisation programme

Who will get the coronavirus vaccine first?

Sist oppdatert: 17.11.2021

A03-P1-EPI001